จัดอบรมหลักสูตร Crystal Report

จัดอบรมหลักสูตร Crystal Report

12/02/2018

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมนอกสถานที่ ภายในหน่อยงายของลูกค้า ให้กับ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในหลักสูตร Crystal Report ระยะเวลา 1 วัน ดำเนินการสอนโดยอาจารย์สนิทวงศ์ กมลภากรณ์

โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

  • ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง Report ด้วย Crystal Report 
  • ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Program Crystal Report 
  • การกําหนดรูปแบบต่าง ๆ ให้กับรายงาน 
  • การสร้างและการควบคุม Sub Total ที่ต้องการ 
  • ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างงานบน Web 
โดย Admin ITGenius
342 Views