อบรม Java & Android programming

อบรม Java & Android programming

04/03/2019

ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมนอกสถานที่ ภายในหน่วยงานของลูกค้า ให้กับ ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) ในหลักสูตร Java & Android programming ระยะเวลา 5 วัน ดำเนินการสอนโดย อ.ถาวร ศรีเสนพิลา

วัตถุประสงค์

 • สามารถเขียนโค้ด Java ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เลือกรูปแบบโครงสร้างข้อมูลจาก Java Collection API สำหรับการพัฒนาโปรแกรมได้
 • รู้จักฟีเจอร์ และเลือกนำเข้ามาใช้ในงานพัฒนาได้  เช่น Serialize, I/O API, RMI
 • ประยุกต์ใช้ Java กับงานฐานข้อมูลได้
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการพัฒนาและการเขียนโปรแกรม Android 
 • เพื่อให้เข้าให้รู้ถึงข้อดีและข้อเสียของส่วนต่างๆ บน Android
 • เพื่อให้รู้จักกับเครื่องมือในการเขียน Android ต่างๆ 

 

 เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีความสนใจการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ พอสมควร
 • ผู้ที่สนใจพัฒนาโปรแกรมบน Android บนมือถือ
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • นักเรียน-นักศึกษา

 

โดย วรพงษ์ เปรมฤทธิ์
534 Views