อบรม Python Django

09/07/2019

Greenline Synergy Company Limited - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมให้กับ Greenline Synergy Company Limited ในหลักสูตรพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ที่ โรงพยาบาล สมิติเวชศรีนครินทร์ ดำเนินการอบรมโดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 วัตถุประสงค์

 • รู้จัก Django framework เบื้องต้น
 • เข้าใจแนวทางการใช้งานและการเซ็ตอัพเริ่มต้น
 • สร้าง Django Template ได้
 • สามารถใช้ Django ติดต่อกับฐานข้อมูลทั่วไปได้
 • ทำงานกับแบบฟอร์มได้ เช่นการรับส่งค่า การ Validation
 • เข้าใจและสามารถกำหนดสิทธิ์ Authentication ได้
 • ใช้ Django ออกแบบและเขียน REST APIs ได้

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับเป็นแนวทางให้ผู้เริ่มต้นพัฒนาเว็บแอพด้วยภาษา Python กับ Django framework ทุกคนไม่ว่าจะเป็น

 • นักเรียนนักศึกษา
 • ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
 • นักวิชาการ นักไอที หรือผู้ดูและระบบ
 • ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปในภาษา Python กับ Django framework

 

โดย วรพงษ์ เปรมฤทธิ์
490 Views