อบรม Responsive Web Design

09/07/2018

กองทัพอากาศ - กรุงเทพมหานคร

หลักสูตร สำหรับผู้ที่จะเรียนรู้หลักการออกแบบบนหน้าจอขนาดต่าง ๆ และนำไปประยุกต์สร้างเว็บด้วยแนวคิดและหลักการของ Responsive Web Design ที่ช่วยตอบสนองการแสดงผลเว็บไซต์ได้ดี และมีประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์สื่อสาร เช่น Desktop, มือถือ, Tablet

อีกทั้ง ยังได้เรียนรู้หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในอนาคตอีกด้วย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าใจหลักการทำงานของ Responsive Web Design
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจขั้นตอนของ Responsive บนอุปกรณ์ต่างๆ
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถประยุกต์เทคนิคต่างๆ บนอุปกรณ์พกพาได้


เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่เคยผ่านงานในการสร้างเว็บไซต์ด้วย CSS มาพอสมควร
  • Web Designer
  • Web Developer
  • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การทำงานและการออกแบบ Responsive Web Design เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


ความรู้พื้นฐาน

  • สามารถใช้ Internet เบื้องต้นได้
  • มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML และ CSS เบื้องต้น
โดย วรพงษ์ เปรมฤทธิ์
179 Views