โครงการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของครู

โครงการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของครู

9/11/2017

กศน.เขตทวีวัฒนา - โตแมงโอ้ รีสอร์ท นครนายก

จัดอบรมนอกสถานที่ในหลักสูตร การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของครู ให้กับ กศน.เขตทวีวัฒนา ระยะเวลาอบรม 2 วัน ที่ โตแมงโอ้ รีสอร์ท นครนายก ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

  • การใช้งานแอพพลิเคชั่นสร้างแบบทดสอบด้วย Quizizz
  • การจัดกิจกรรม เกมส์ และแบบทดสอบแบบ ด้วยแอพพลิเคชั่น Plickers
  • การใช้ระบบการตรวจข้อสอบพร้อมวิเคราะห์ผลด้วยแอพพลิเคชั่น ZipGrade
  • สรุปแนวทางการสร้างสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ และการนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของตนเอง
โดย Admin ITGenius
298 Views