อบรมการใช้งานแอพสำหรับการเรียนการสอนของครู

อบรมการใช้งานแอพสำหรับการเรียนการสอนของครู

23/10/2017

กศน.เขตทวีวัฒนา - โรงแรมวินเทจ เขาใหญ่

อบรมพื้นฐานการใช้งานแอพพลิเคชั่นจัดการเรียนการสอน สำหรับครูและนักศึกษา เช่น Google Classroom , Kahoot , Plicker ให้กับครู กศน.เขตทวีวัฒนา จัดอบรม 1 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดยมีหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจดังนี้

  1. อัพเดทเทคโนโลยีการใช้สื่อสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
  2. การใช้งานแพลตฟอร์มจัดชั้นเรียนด้วย Google Classroom
  3. การจัดกิจกรรม เกมส์ และแบบทดสอบแบบ real time ด้วยแพลตฟอร์มของ Kahoot
  4. เวิร์คชอบการประยุกต์ใช้แอพพลิชั่นจัดชั้นเรียนและสื่อการสอนด้วย Google Classroom และ Kahoot
  5. สรุปแนวทางการสร้างสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ และการนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของตนเอง
โดย Admin ITGenius
314 Views