อบรมแอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู

อบรมแอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู

สมุทรสงคราม

กศน.กลุ่มโซนกรุงธนเหนือ สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร - The Grace Ampawa

จัดอบรมนอกสถานที่ในหัวข้อ แอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู ให้กศน.กลุ่มโซนกรุงธนเหนือ สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 2 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดยมีหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจดังนี้

  1. อัพเดทเทคโนโลยีการใช้สื่อสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
  2. การใช้งานแพลตฟอร์มจัดชั้นเรียนด้วย Google Classroom
  3. การจัดกิจกรรม เกมส์ และแบบทดสอบแบบ real time ด้วยแพลตฟอร์มของ Kahoot
  4. เวิร์คชอบการประยุกต์ใช้แอพพลิชั่นจัดชั้นเรียนและสื่อการสอนด้วย Google Classroom และ Kahoot
  5. สรุปแนวทางการสร้างสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ และการนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของตนเอง
โดย Admin ITGenius
338 Views