อบรม Basic Microsoft Access

8/11/2017

สถาบันไอทีจีเนียส - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access สำหรับผู้เริ่มต้น ที่สถาบันไอทีจีเนียส ระยะเวลา 2 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

  • เรียนรู้กับหน้าจอ Microsoft Access 
  • การจัดการฐานข้อมูล        
  • การสร้างฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ        
  • การทำงานจากฐานข้อมูลภายนอก   
  • การค้นหาข้อมูล   
  • การวิเคราะห์ข้อมูล           
  • การรวมข้อมูลในฟอร์มเดียว           
  • การนำเสนอฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพ          
  • การนำเสนอรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ    
  • การนำเสนอกลุ่มข้อมูลในรูปแบบรายงาน    
โดย Admin ITGenius
312 Views