จัดอบรมหลักสูตร Basic Python

จัดอบรมหลักสูตร Basic Python

15/02/2018

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) - นครราชสีมา

จัดอบรมให้กับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ในหลักสูตรพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Pythone (Basic Python programming) ระยะเวลาการอบรม 2 วัน ที่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา ดำเนินการอบรมโดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เ

โดยมีหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจดังนี้

Module 1 แนะนำภาษา Python (Overview)
Module 2 การเตรียมเครื่องมือและสภาพแวดล้อม 
Module 3 พื้นฐานภาษา Python 
Module 4 รู้จักฟังก์ชัน (function) และการสร้างฟังก์ชันใช้งาน 
Module 5 โมดูลและแพ็คเกจ (Modules and Packages) ใน Python 
Module 6 การจัดการแฟ้ม (file) ข้อมูลใน Python 
Module 7 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในภาษา Python (OOP in Python) 
Module 8 การจัดการข้อผิดพลาดของโปรแกรมใน Python 
Module 9 การเขียน Python ติดต่อฐานข้อมูล 
Module 10 การใช้งาน Git Version control ใน Python 
Module 11 Python GUI

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ หลักสูตร python basic

โดย Admin ITGenius
690 Views