ให้คำปรึกษาโปรเจ็กต์

อนุวัฒน์ กองดำเนิน - ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร

เป็นหลักสูตรให้คำปรึกษาการพัฒนาแอพแบบ cross platform ด้วย Phonegap/Cordova โดยพัฒนาครั้งเดียวได้ทั้ง Android และ iOS จัดอบรมเป็นระยะเวลา 3 วัน ดำเนินการอบรมโดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส

โดย Admin ITGenius