หลักสูตรพัฒนา Cross Platform Mobile ด้วย Ionic Framework

หลักสูตรพัฒนา Cross Platform Mobile ด้วย Ionic Framework

26/03/2018

สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร - ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ Cross Platform ด้วย Ionic Framework ให้กับสำนักงานกรุงเทพมหานคร เป็นการอบรมในหน่วยงานของลูกค้า ระยะเวลาการอบรม 4 วัน ดำเนินการอบรม โดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

มีรายละเอียดการอบรมดังนี้

Module 1: รู้จักกับการพัฒนา Mobile Application แบบ Hybrid
Module 2: การติดตั้งและเตรียมระบบ
Module 3: การสร้าง App เบื้องต้น
Module 4: เรียนรู้การใช้งาน JQuery Mobile
Module 5: Event และการใช้งาน API เบื้องต้น
Module 6: ไอคอน  App และ Splash Screen
Module 7: การใช้งานกล้องและมัลติมีเดีย
Module 8: การเก็บข้อมูล
Module 9:  ระบบไฟล์
Module 10: เข็มเทิศและ Accelerometer
Module 11: แผนที่และ Geolocation
Module 12: Internet และเครือข่ายสังคม
Module 13: ทดสอบกับอุปกรณ์จริงบน iOS
Module 14: ส่ง IOS App ขึ้น Store
Module 15: ส่ง Android App ขึ้น Google Play

โดย Admin ITGenius
215 Views