อบรมหลักสูตร Crystal Report

อบรมหลักสูตร Crystal Report

29/01/2018

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) - ไอทีจีเนียสกรุงเทพมหานคร

จัดอบรมเป็นกลุ่มที่ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร ในหลักสูตร Crystal Report สำหรับผู้เริ่มต้น ใช้เวลาอบรม 3 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ สนิทวงศ์ กมลภากรณ์ จากไอทีจีเนียส

โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง Report ด้วย Crystal Report
 • ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Program Crystal Report
 • การกำหนดรูปแบบต่าง ๆ ให้กับรายงาน
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับ Section ต่าง ๆ, การสร้างและการกำหนด Section
 • การสร้างและการใช้งาน Object
 • การทำงานด้วย Field Object, Text Object
 • การทำงานด้วย Special Fields, Database Fields
 • การ Sort Record ต่าง ๆ
 • การสร้างและการควบคุม Sub Total ที่ต้องการ
 • การสร้าง Grand Totals ของ Record
 • การใช้งาน Grand Totals Grouping Options
 • การใช้งาน Parameters
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสูตรต่าง ๆ
 • การ Grouping Record / Modify Record ในลักษณะต่าง ๆ
 • การสร้าง Nested or Multiple Groups
 • การ Applying Specified Order Grouping
 • การใช้งาน Top N/Sort Group Expert
 • การใช้งาน Function ต่าง ๆ ของโปรแกรม
 • การสร้างกราฟในการทำรายงาน
 • การควบคุมกราฟในลักษณะต่าง ๆ
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างงานบน Web
 • การนำ Crystal Report ไปทำงานในลักษณะของ Web
 • การ Export ในลักษณะต่าง ๆ
 • การกำหนดวิธีการนำฐานข้อมูลเข้ามาใช้รายงาน
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Query ของ Crystal Report
 • วิธีการสร้าง การใช้งาน และการประยุกต์ Query กับ  Crystal Report
 • การใช้งาน Crystal Report กับ Visual Basic
 • ความรู้และความเข้าใจในการใช้งาน Crystal Report กับ ภาษาอื่น ๆ

 

โดย Admin ITGenius
341 Views