ออกแบบและพัฒนา KIOSK App อาหาร

ออกแบบและพัฒนา KIOSK App อาหาร

15/10/2018

healthytastydelivery - IT Genius Bangkok

ออกแบบแอพพลิเคชั่น Kiosk สำหรับแสดงเมนูอาหาร พร้อมให้ลูกค้าสามารถคำนวณค่า BMI ของตัวเอง พร้อมแนะนำอาหารที่เหมาะสมให้ เป็นแอพพลิเคชั่นบน iPad พัฒนาด้วยภาษา Swift

เป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาด้วย iOS ภาษา Swift รองรับการทำงานบน iPad ตั้งแต่ iOS 11 ขึ้นไป ความสามารถของแอพพลิเคชั่นพื้นฐานดังนี้

  • แสดงเมนูอาหารแนะนำ
  • เลือกดูเมนูอาหารที่สนใจได้
  • คำนวณค่า BMI ของลูกค้าพร้อมแนะนำอาหารที่เหมาะสม
  • มีฟอร์มรับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อส่งข้อมูล BMI ให้ทางอีเมล์
โดย Admin ITGenius
629 Views