ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อาหารสุขภาพ

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อาหารสุขภาพ

01/08/2018

healthytastydelivery - IT Genius Bangkok

พัฒนาระบบเว็บไซต์แสดงและจัดจำหน่ายอาหารสุขภาพ เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นที่รองรับการทำงานผ่าน Mobile แบบ Responsive

เว็บไซต์แสดงและจัดจำหน่ายอาหารสุขภาพ ระบบประกอบด้วย

  • ระบบจัดเก็บข้อมูลลูกค้า
  • ระบบรับสมัครสมาชิกลูกค้า
  • ระบบเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสินค้า
  • ระบบแสดงผลสินค้าตามเงื่อนไขต่างๆ
  • ระบบตะกร้าสินค้า
  • ระบบชำระเงิน
  • ระบบการคำนวณค่า BMI ของลูกค้า
โดย Admin ITGenius
512 Views