หลักสูตรการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์

หลักสูตรการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์

04/04/2018

กรมสรรพากร - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมในหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานของกรมสรรพากร ภาค 7 กทม. ระยะเวลาการอบรม 4 วัน ดำเนินการจัดอบรมโดย อ.สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส

มีหัวข้อการอบรมดังนี้

Module 1: พื้นฐาน HTML 5 และ CSS 3
Module 2: การออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive Design
Module 3: การใช้งาน Bootstrap 4
Module 4: jQuery สำหรับการพัฒนา Application
Module 5: PHP Advance Programming
Module 6: jQuery Ajax with Web Service
Module 7: การใช้งาน PHP Codeigniter Framework
Module 8: Workshop Google API
Module 9: Workshop Create QR Code

โดย Admin ITGenius
282 Views