เรียนซ้ำฟรี

เรียนไม่เข้าใจ มาเรียนซ้ำฟรี

เราเข้าใจว่าการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนเรียนรู้ได้ช้า ตามเพื่อนไม่ทันไปบ้างในบางจุด แม้ว่าทางผู้สอนจะช่วยอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ทางสถาบันไอทีจีเนียสเลยเปิดโอกาสให้คนที่อยากเรียนรู้ซ้ำอีกครั้ง สามารถมาเรียนได้ฟรี ภายในระยะเวลา 1 ปี (นับตั้งแต่วันที่เข้ามาอบรมครั้งแรก) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

โดยท่านที่ประสงค์จะมาเรียนซ้ำในหลักสูตรใด ๆ ก็ตาม สามารถตรวจเช็คตารางอบรม ที่นี่ แล้วติดต่อสอบถามเข้ามาดูก่อนนะคะว่ายังมีที่ว่างให้มานั่งเรียนได้มั้ย (ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสำรองไว้ให้อยู่แล้วค่ะ)

เงื่อนไขการเข้าเรียนซ้ำ

  • ต้องเป็นหลักสูตรเดียวกันกับที่เคยอบรมเข้ามาแล้ว
  • ต้องไม่เกินระยะเวลา 1 ปี หลังอบรมจบหลักสูตรนั้น ๆ ไป
  • ไม่มีเอกสารใหม่ให้ สามารถใช้เอกสารการอบรมชุดเดิมได้เลย
  • อาจมีการปรับเปลี่ยนทางวิทยากรผู้สอนในบางหลักสูตร
  • มาเรียนซ้ำได้หลายรอบ (หากมีที่นั่งว่าง) ในระยะเวลา 1 ปี
  • หากรอบนั้น ๆ ที่นั่งปกติและสำรองเต็มแล้ว ขอให้รอลงรอบเดือนถัดๆ ไปนะคะ
  • เตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนมาเองนะคะ