รายการคอร์ส ที่มีคำค้น "เรียนเขียนฐานข้อมูล"

MySQL Administrator
จำนวน 20 ชั่วโมง (9,900 บาท)
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูลด้วยแนวทางต่าง ๆ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะ...

คำค้นหา: เรียนเขียนฐานข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา