รายการคอร์ส ที่มีคำค้น "แอพพลิเคชั่นสอนนักเรียน"

หลักสูตร การสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน
หลักสูตรการสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอนนี้ จะเป็นหลักสูตรสำหรับครู ในฐานะคนจัดการเรียนการสอน คนผลิตสื่อ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักนำประโยชน...

คำค้นหา: แอพพลิเคชั่นสอนนักเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา