รายการคอร์ส ที่มีคำค้น "mevn stack"

30 ชั่วโมง 8,900 บาท
ลด 10% เหลือ 8,010 บาท

MEVN Stack คือ Framework ชุดหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอพสมัยใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักๆ คือ 
1. MongoDB (M) เป็นฐานข้อมูลแบบ No SQL 
2. Expre...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา