อาจารย์ อภิรักษ์ มีทอง

Apirak Meethong

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ไฟล์ประวัติ (pdf) ไฟล์ประวัติ (PDF)

จุดมุ่งหมายในงาน (Career Objective):

ต้องการใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดออนไลน์ด้วย SEO แบบธรรมชาติหรือสายขาว มามากกว่า 7 ปี ถ่ายทอดสู่ผู้สนใจในการทำ SEO รูปแบบนี้ ให้ประสบความสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์ของตนเองอย่างยาวนาน

ประวัติส่วนตัว (Personal Information):

 • วันเกิด (Birth Date): July 19, 1990
 • สัญชาติ (Nationality): Thai
 • สถานะการสมรส (Marital Status): Single
 • ส่วนสูง (Height): 168 cm
 • อายุ (Age): 27
 • ศาสนา (Religion): Buddhism
 • สุขภาพ (Health): excellent
 • น้ำหนัก (Weight): 76 kg

ประวัติการศึกษา (Education):

 • มีนาคม 2552 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ เกรดเฉลี่ย 3.52
 • มีนาคม 2555 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย 3.77

ประสบการณ์ทำงาน (Working Experiences):

 • ปี 2553 เริ่มทำการตลาดออนไลน์เป็นครั้งแรกตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ (thaiza.ws)
 • ปี 2554 ผันตัวเองเข้าสู่วงการธุรกิจออนไลน์แบบจริงจัง และเริ่มสร้างระบบการตลาดออนไลน์ด้วย SEO เป็นของตัวเอง
 • ต้นปี 2555 ระบบการตลาดออนไลน์แบบ SEO ที่สร้างขึ้นสำฤทธิ์ผล สร้างรายได้แบบ Passive Income ให้ตัวเองเดือนละหลายหมื่นบาทอย่างต่อเนื่อง
 • ปลายปี 2555 เป็นผู้ดูแลและพัฒนาระบบของธุรกิจออนไลน์ (21Millionaire.com) ที่สร้างธุรกิจด้วยการตลาดออนไลน์ 100%
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ เป็นวิทยากร และโค้ชสอน SEO ให้กับคนที่ทำธุรกิจออนไลน์หรือกลุ่มธุรกิจที่เชิญไปบรรยายพิเศษ และรับสอน SEO ให้แก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ Private Group
  หรือ 1 on 1 Coaching ทั้งในรูปแบบของการสอนออนไลน์และออฟไลน์ และยังมีคอร์สวีดีโอออนไลน์สอน SEO Workshop แบบจับมือทำที่ชื่อว่า (The Nature SEO) เป็นลิขสิทธิ์ของตัวเอง

ทักษะความสามารถด้านการอบรม (Training Skill)

 • SEO
 • HTML & CSS
 • PHP & MySQL
 • WordPress

ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เชี่ยวชาญ (Computer language skill):

 • Wordpress SEO Building
 • Wordpress SEO Optimize
 • HTML5
 • CSS3
 • PHP

ความสามารถอื่น ๆ (Extra skill):

Server & Infrastructure

 • Direct Admin Control Panel
 • Mysql Server & phpMyAdmin

เกียรติบัตร/ใบรับรอง (Extra Qualifications):

 • Itgenius Basic PHP Certified
 • Itgenius Basic Android Certified

เริ่มงานกับไอทีจีเนียส: (Start with us at):

10 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน

อัพเดทข้อมูลเมื่อ: (Update at):

2018-10-20