• slider-image
 • slider-image
 • slider-image
 • slider-image
อาจารย์ รัฐพล อภิพลธนากร

Rattapol Apipoltanakorn

ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดาวน์โหลดไฟล์ประวัติ ดาวน์โหลดไฟล์ประวัติ

จุดมุ่งหมายในงาน (Career Objective):

ต้องการใช้ความรู้ความสามารถในสาขาที่เรียนและประสบการณ์ทางด้านไอทีและคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมามากกว่า 10 ปี ถ่ายทอดสู่ผู้สนใจในตลาดไอทีของเมืองไทย

ประวัติส่วนตัว (Personal Information):

 • วันเกิด (Birth Date): Dec 11, 1978
 • สัญชาติ (Nationality): Thai
 • สถานะการสมรส (Marital Status): Single
 • ส่วนสูง (Height): 165 cm
 • อายุ (Age): 36
 • ศาสนา (Religion): Buddhism
 • สุขภาพ (Health): excellent
 • น้ำหนัก (Weight): 65 kg

ประวัติการศึกษา (Education):

 • มีนาคม 2004 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ปริญญาตรีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์ทำงาน (Working Experiences):

 • ปี 2004 ทำการย้ายข้อมูลจากระบบเก่าเข้าสู่ระบบใหม่ให้กับบริษัท TOT
 • ปี 2005 พัฒนาระบบงาน ด้าน ERP ให้กับบริษัท ASAIANA Computer
 • ปี 2006-2007 พัฒนาระบบงาน MRP พร้อมทั้งดูแลระบบให้กับ โรงงาน BANGKOK AITOA
 • ปัจจุบัน เป็นพนักงานของบริษัท Optimum Enterprises Co., LTD. โดยบริษัทรับทำโปรแกรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับบริษัทคู่ค้า เช่น KOMONOYA, KUMI

ทักษะความสามารถด้านการอบรม (Training Skill)

 • Jquery
 • MS .Net
 • Crystal Report
 • PHP OOP
 • PHP Yii
 • Joomla Theme & Extensions Development
 • SQL Server
 • My SQL

ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เชี่ยวชาญ (Computer language skill):

 • Vb.Net
 • ASP.Net
 • Javascript
 • C# and .NET

ความสามารถอื่น ๆ (Extra skill):

 • พูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ได้คล่อง
 • ขับรถยนต์ได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

เกียรติบัตร/ใบรับรอง (Extra Qualifications):

 • ไม่มี

เริ่มงานกับไอทีจีเนียส: (Start with us at):

21 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน

อัพเดทข้อมูลเมื่อ: (Update at):

2017-11-03