ฐานข้อมูล

PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลโอเพ่นซอร์สที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ในปี 2023 PostgreSQL ได้รับรางวัล DBMS of the Year จาก DB-Engines ด้วยคุณสมบัติของ PostgreSQL ที่มีป...

ข้อมูลเพิ่มเติม

10 ชั่วโมง 400 บาท

การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็น Web, Mobile หรือ Desktop Application ล้วนมีความจำเป็นต้องมีการจัดเก็บส่วนของข้อมูลภายในแอพพลิเคชั่นเกือบทั้งนั้น การจัดเก็บข้อมูลมีทั้งภายในแอพ...

ข้อมูลเพิ่มเติม