Basic MongoDB with PHP Python and NodeJS

Basic MongoDB with PHP Python and NodeJS

การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็น Web, Mobile หรือ Desktop Application ล้วนมีความจำเป็นต้องมีการจัดเก็บส่วนของข้อมูลภายในแอพพลิเคชั่นเกือบทั้งนั้น การจัดเก็บข้อมูลมีทั้งภายในแอพพลิเคชั่นเอง และเก็บข้อมูลแยกไว้ภายนอก หรือส่วนกลาง โดยองค์ประกอบสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลคือ ตัวฐานข้อมูลที่จำเป็นต้องเลือกสรรมาใช้งานให้เหมาะสมกับรูปแบบและงานที่เราใช้ เมื่อกล่าวถึงฐานข้อมูล ปัจจุบันมีให้เลือกใช้ได้มากมาย ทั้งที่มี license และ open source โดยแนวโน้มฐานข้อมูลที่เป็นระบบเปิด (open source) ได้รับความนิยมอยู่หลายตัว ไม่ว่าจะเป็น mysql, mariadb, postgresql เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมาล้วนเป็นฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational database) เกือบทั้งสิ้น

ในยุคปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลของแอพพลิเคชั่นมีความหลายหลาย ต้องการความยืดหยุ่น รวมทั้งปรับขยายขนาดได้ง่าย ตัวเลือกฐานข้อมูลแบบเชิงความสัมพันธ์เริ่มไม่ค่อยตอบโจทย์ ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจคือ ฐานข้อมูลแบบ NoSQL ซึ่งมีให้เลือกหลายตัว แต่ที่ได้รับความนิยมมากๆ หนึ่งในนั้นคือ MongoDB เนื่องจากโครงสร้างมีความยืดหยุ่น ไม่ต้องใช้ภาษา SQL ทำงานได้เร็ว รองรับข้อมูลปริมาณมากๆ (Big Data) ปรับขนาดได้ง่าย พร้อมใช้งานตลอดเวลา มีประสิทธิภาพสูง มีเว็บไซต์ขนาดใหญ่ระดับโลกเลือกใช้งานอาทิ Google, eBay, PayPal, และ Uber เป็นต้น

เนื้อหาการอบรมในหลักสูตรนี้ จะเป็นการปูพื้นฐานก้าวแรกสำหรับผู้เริ่มต้น ที่สนใจอยากลองเข้ามาใช้งานฐานข้อมูลแบบ NoSQL ด้วย MonogDB โดยเหมาะสำหรับมือใหม่ทุกคน จะเคยใช้งานฐานข้อมูลมาก่อนหรือไม่ก็ได้ เนื้อหาเล่าตั้งแต่แนวคิดของฐานข้อมูล การเตรียมความพร้อมเครื่องมือ การเรียนรู้คำสั่งพื้นฐานในการจัดการฐานข้อมูล MonogDB ไปจนถึงการประยุกต์ใช้งานกับภาษาโปรแกรมมิ่งอย่าง PHP, Python และ Node.JS เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพใหญ่ๆ ในการนำไปต่อยอดศึกษาและใช้งานในอนาคตต่อไป

ปกติราคาหลักสูตรนี้ด้วยระยะเวลาและเนื้อหาที่นำมาสอนจะมีราคาเต็มอยู่ประมาณ 3,500 บาท แต่ทางสถาบันนำมาจัดโปรโมชั่นด้วยราคาสุดพิเศษ และอาจจะมีราคานี้เพียงรอบเดียวเท่านั้น

((( เปิดลงทะเบียนพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)))

 • สำหรับ 30 ท่านแรกราคา 200 บาท
 • ลำดับที่ 31-50 ราคา 300 บาท
 • และลำดับที่ 51 เป็นต้นไปที่ราคา 400 บาทเท่านั้นครับ

การอบรมในหลักสูตรนี้เป็นการสอนสดออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco webex conference และมีการบันทึกการอบรมส่งให้ดูย้อนหลังทั้งหลักสูตรครับ

กำหนดการณ์อบรม

 • วันที่ 21-23 กันยายน 2564 เวลา 20:00-23.30 (3 วัน)
 • อบรมเฉลี่ยวันละ 3.5 ชั่วโมง
 • ระยะเวลารวมทั้งหลักสูตร 10.5 ชั่วโมง
อบรมออนไลน์ (สอนสด)
 • 21 - 23 กันยายน 2021
 • 10 ชั่วโมง

ภาพรวมหัวข้อการอบรม

 • Module 1: การเตรียมเครื่องมือและความพร้อมทั้งบน Mac และ Windows
 • Module 2: แนะนำระบบฐานข้อมูล MongoDB
 • Module 3: การสร้างและจัดการฐานข้อมูล MongoDB
 • Module 4: เรียนรู้พื้นฐานคำสั่งจัดการฐานข้อมูล (CRUD)
 • Module 5: โครงสร้างของ Document
 • Module 6: เรียนรู้การใช้งาน Aggregation
 • Module 7: การสร้างและทำงานกับ index
 • Module 8: การควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล (Access Control)
 • Module 9: เรียนรู้การใช้งาน MongoDB Atlas บน Cloud
 • Module 10: เรียนรู้การเขียน PHP เชื่อมต่อและจัดการ MongoDB
 • Module 11: เรียนรู้การเขียน Python เชื่อมต่อและจัดการ MongoDB
 • Module 12: เรียนรู้การเขียน Node.JS เชื่อมต่อและจัดการ MongoDB

รายละเอียดหลักสูตร

Module 1: การเตรียมเครื่องมือและความพร้อมทั้งบน Mac และ Windows

 • วิธีการติดตั้งเครื่องมือและตั้งค่าบนระบบ Windows
 • วิธีการติดตั้งเครื่องมือและตั้งค่าบนระบบ MacOS
 • การติดตั้ง Editor สำหรับพัฒนาเช่น VSCode เป็นต้น
 • การติดตั้งตัวจำลอง Web Server เช่น XAMPP, MAMPP, WAMPP เป็นต้น
 • การติดตั้ง Composer
 • การติดตั้ง Python
 • การติดตั้ง Node.JS
 • การติดตั้ง Git

Module 2: แนะนำระบบฐานข้อมูล MongoDB

 • แนะนำฐานข้อมูล SQL และ NoSQL แนวคิดและความแตกต่างในการใช้งาน
 • รู้จักฐานข้อมูล MongoDB
 • แนวคิดและวิธีการจัดเก็บข้อมูลของ MongoDB
 • ข้อดีและข้อด้วยของ MongoDB

Module 3: การสร้างและจัดการฐานข้อมูล MongoDB

 • เปรียบเทียบความแตกต่างโครงสร้างฐานข้อมูลแบบ RDMS กับ MongoDB
 • เริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลใหม่ เรียกแสดงผล และลบทิ้ง
 • การจัดการ Collection ที่อยู่ในฐานข้อมูล
 • ชนิดและการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล MongoDB

Module 4: เรียนรู้พื้นฐานคำสั่งจัดการฐานข้อมูล (CRUD)

 • เรียนรู้คำสั่งการสร้าง Document (Create)
 • การอ่านข้อมูลจาก Document (Read) แบบต่าง ๆ
 • การแก้ไขอัพเดท Document (Update)
 • การลบ Document (Delete)

Module 5: โครงสร้างของ Document

 • เรียนรู้โครงสร้าง Model แบบ Embedded data model
 • เรียนรู้โครงสร้าง Model แบบ Normalized data model
 • เรียนรู้ Model ความสัมพันธ์ระหว่าง Document แบบต่าง ๆ เช่น One-toOne , One-to-Many
 • เรียนรู้โครงสร้าง Model แบบ Tree

Module 6: เรียนรู้การใช้งาน Aggregation

 • ทำความเข้าใจแนวทางการรวมข้อมูล
 • การเรียกดูเฉพาะฟิลด์ที่ต้องการ
 • การจัดกลุ่มข้อมูล
 • การเรียงลำดับข้อมูล
 • การจำกัด document ที่เรียกดูด้วยคำสั่ง $limit
 • การรวมข้อมูลด้วย Map-reduce

Module 7: การสร้างและทำงานกับ Index

 • ทำความรู้จักกับ Index
 • การสร้าง Index
 • การตรวจดู index ใน Collection
 • การลบ Index ใน Collection
 • เรียนรู้ประเภทของ Index แบบต่าง ๆ ใน MongoDB
 • ทำความเข้าใจคุณสมบัติที่สำคัญของ Index

Module 8: การควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล (Access Control)

 • เรียนรู้สิทธิ์และบทบาทต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล
 • การสร้างบัญชีผู้ใช้ กำหนดบทบาท และการตรวจสอบสิทธิ์
 • การจัดการบัญชีและบทบาทของผู้ใช้งาน

Module 9: เรียนรู้การใช้งาน MongoDB Atlas บน Cloud

 • ทำความรู้จัก mongodb cluster
 • เปิดใช้งาน cluster บน MongoDB Atlas
 • ทดสอบโหลดฐานข้อมูลตัวอย่าง
 • การเชื่อมกับ Cluster

Module 10: เรียนรู้การเขียน PHP เชื่อมต่อและจัดการ MongoDB

 • การติดตั้ง Extension และ Library ที่สำคัญสำหรับภาษา PHP
 • เขียนฟังก์ชันเชื่อมต่อฐานข้อมูล MongoDB ด้วย PHP
 • การทำงานกับ Database , Collection และ Document
 • การใช้ภาษา PHP จัดการ เรียกดู เพิ่ม ลบ แก้ไข (CRUD) ฐานข้อมุล MongoDB

Module 11: เรียนรู้การเขียน Python เชื่อมต่อและจัดการ MongoDB

 • ดาวน์โหลดและติดตั้ง Driver สำหรับภาษา Python
 • ติดตั้ง driver pymongo
 • การทำงานกับ Database , Collection และ Document ด้วย Python
 • การใช้ภาษา Python จัดการ เรียกดู เพิ่ม ลบ แก้ไข (CRUD) ฐานข้อมุล MongoDB

Module 12: เรียนรู้การเขียน Node.JS เชื่อมต่อและจัดการ MongoDB

 • ติดตั้งโปรเจ็กต์ Node.js ใหม่
 • ติดตั้ง Packages สำหรับเชื่อมต่อกับ MongoDB เช่น express และ mongoose เป็นต้น
 • สร้าง Server file ใน Node.JS
 • เชื่อมต่อฐานข้อมูล MongoDB Atlas บน Cloud ด้วย mongoose
 • เขียน Rest API CRUD ด้วย Node.JS ร่วมกับฐานข้อมูล MongoDB

10 ชั่วโมง

ราคา 400 บาท

ลงทะเบียนแล้ว

209 คน

สั่งซื้อวิดีโอบันทึกการอบรม
ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้