พัฒนา Mobile App

healthytastydelivery - IT Genius Bangkok

ออกแบบแอพพลิเคชั่น Kiosk สำหรับแสดงเมนูอาหาร พร้อมให้ลูกค้าสามารถคำนวณค่า BMI ของตัวเอง พร้อมแนะนำอาหารที่เหมาะสมให้ เป็นแอพพลิเคชั่นบน iPad พัฒนาด้วยภาษา Swift

โดย Admin ITGenius