การจัดอบรม

กศน.เขตทวีวัฒนา - โตแมงโอ้ รีสอร์ท นครนายก

จัดอบรมนอกสถานที่ในหลักสูตร การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของครู ให้กับ กศน.เขตทวีวัฒนา ระยะเวลาอบรม 2 วัน ที่ โตแมงโอ้ รีสอร์ท นครนายก ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

สถาบันไอทีจีเนียส - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access สำหรับผู้เริ่มต้น ที่สถาบันไอทีจีเนียส ระยะเวลา 2 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

กศน.กลุ่มโซนกรุงธนเหนือ สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร - The Grace Ampawa

จัดอบรมนอกสถานที่ในหัวข้อ แอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู ให้กศน.กลุ่มโซนกรุงธนเหนือ สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 2 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

กศน.เขตทวีวัฒนา - โรงแรมวินเทจ เขาใหญ่

อบรมพื้นฐานการใช้งานแอพพลิเคชั่นจัดการเรียนการสอน สำหรับครูและนักศึกษา เช่น Google Classroom , Kahoot , Plicker ให้กับครู กศน.เขตทวีวัฒนา จัดอบรม 1 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด - ฉะเชิงเทรา

จัดอบรมแบบ In house ในหลักสูตร พื้นฐานการเขียนภาษา Python ให้กับบริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลา 2 วัน ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์ สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

สถาบันไอทีจีเนียส - ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมหลักสูตรการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นขั้นสูงด้วยภาษา PHP และ MySQL ที่สถาบันไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาอบรม 3 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

บริษัท บางกอกเทเลคอม จำกัด - กรุงเทพมหานคร

อบรม Inhouse หลักสูตรพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Visio 2013 ให้พนักงานของ บริษัท บางกอกเทเลคอม จำกัด 2 รุ่น 2 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - นนทบุรี

อบรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นพื้นฐานบน smartphone และ tablet สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะเวลา 1 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

มหาวิทยาลัยรังสิต - กรุงเทพมหานคร

อบรมการเขียนแอพแอนดรอยด์พื้นฐาน แบบ Inhouse ให้กับ มหาวิทยาลัยรังสิต ระยะเวลา 3 วัน ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

LoxbitPA Public Company Limited - กรุงเทพมหานคร

อบรมพื้นฐานการเขียนแอพ iOS ให้กับบริษัท LoxbitPA Public ระยะเวลา 3 วัน ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius