จัดอบรมหลักสูตร Cross Platform ด้วย Ionic / Cordova กรมศุลกากร รุ่น 2

จัดอบรมหลักสูตร Cross Platform ด้วย Ionic / Cordova กรมศุลกากร รุ่น 2

23/01/2018

กรมศุลกากร - ศูนย์สารสนเทศด้านศุลกากร กรมศุลกากร

จัดอบรมที่หน่วยงานของราชการ (In house) ให้กับกรมศุลกากร ในหลักสูตร การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ Cross Platform ด้วย Ionic / Cordova ระยะเวลาอบรม 4 วัน โดยจัดอบรมทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละ 20 ท่าน ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์สามิตร โกยม จากไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำก

โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้

Module 1: รู้จักกับการพัฒนา Mobile Application แบบ Hybrid
Module 2: การติดตั้งและเตรียมระบบ
Module 3: การสร้าง App เบื้องต้น
Module 4: เรียนรู้การใช้งาน JQuery Mobile
Module 5: Event และการใช้งาน API เบื้องต้น
Module 6: ไอคอน  App และ Splash Screen
Module 7: การใช้งานกล้องและมัลติมีเดีย
Module 8: การเก็บข้อมูล
Module 9:  ระบบไฟล์
Module 10: เข็มเทิศและ Accelerometer
Module 11: แผนที่และ Geolocation
Module 12: Internet และเครือข่ายสังคม
Module 13: ทดสอบกับอุปกรณ์จริงบน iOS
Module 14: ส่ง IOS App ขึ้น Store
Module 15: ส่ง Android App ขึ้น Google Play

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
พัฒนา Cross-Platform Mobile สำหรับ iOS และ Android ด้วย Phonegap/Cordova

โดย Admin ITGenius
602 Views