พัฒนา Cross-Platform Mobile สำหรับ iOS และ Android ด้วย Phonegap/Cordova

พัฒนา Cross-Platform Mobile สำหรับ iOS และ Android ด้วย Phonegap/Cordova

การพัฒนาเว็บ Application ในยุคปัจจุบันนั้นมีแนวทางและรูปแบบที่หลากหลายขึ้น หนึ่งในนั้นคือการใช้ Framework สำเร็จรูปอย่าง jQuery mobile ร่วมกันกับ PhoneGap เพื่อพัฒนา Application ในลักษณะ Hybrid Application  ที่ใช้งานได้ทั้งบนเว็บไซต์และบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Cross Platform) ซึ่งในหลักสูตรนี้จะได้แนะนำความสามารถเหล่านี้ให้กับผู้อบรมได้นำไปประยุกต์ใช้กับงานของท่านต่อไป

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • รู้จักกับการพัฒนา Mobile Application แบบ Hybrid
 • เข้าใจศักยภาพและขีดจำกัดของเทคโนโลยี PhoneGap
 • ขั้นตอนการนำ HTML/CSS/Javascript มาพัฒนาเป็น Mobile Application ด้วย PhoneGap (Android และ iOS)
 • เรียนรู้การใช้งาน JQuery Mobile
 • เรียนรู้การใช้งาน PhoneGap API
 • การ Optimized PhoneGap application ให้มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน

 

กลุ่มเป้าหมาย:

 • Web Developer
 • Web Application Developer
 • Mobile Developer
 • ผู้ที่ต้องการใช้ Web technology สร้าง hybrid mobile application ที่นำไปใช้งานได้บน Mobile Platform ยอดนิยมอย่าง iOS, Android และ Windows Phone

ความรู้พื้นฐาน:

 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานกับ HTML, CSS, และ Javascript
 • ใช้งานอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์พื้นฐานได้
 • ติดตั้ง / ลบโปรแกรมพื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 24 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 7,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 6,750 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

เนื้อหาการอบรม:

Module 1: รู้จักกับการพัฒนา Mobile Application แบบ Hybrid

 • รู้จักกับการพัฒนา Mobile Application แบบ Hybrid
 • รู้จักกับเทคโนโลยี PhoneGap
 • ความแตกต่างระหว่าง PhoneGap และ Cordova
 • โครงสร้างของ Cordova

Module 2: การติดตั้งและเตรียมระบบ

 • ระบบและโปรแกรมที่ใช้บน Windows
 • วิธีติดตั้ง Chocolatey
 • วิธีติดตั้ง Node JS
 • วิธีติดตั้ง Cordova และ Ionic
 • วิธีติดตั้ง Git สำหรับ Windows
 • วิธีติดตั้ง JDK (Java Development Kit)
 • วิธีติดตั้ง Apache Ant
 • วิธีติดตั้ง JDK, Android Studio, และตั้งค่า Path ของ JDK และ Android SDK

Module 3: การสร้าง App เบื้องต้น

 • สร้าง App  ด้วย Phonegap/Cordova
 • สำหรับโฟลดเดอร์ของ App
 • การเปลี่ยนชื่อ App และ Package
 • ลองเล่นกับ App หน้าแรก
 • ทดสอบด้วย Cordova Serve
 • การใช้งาน Ripple ตัวทดสอบหลากหลายอุปกรณ์
 • ทดสอบ Run Android App บนอุปกรณ์จริง

Module 4: เรียนรู้การใช้งาน JQuery Mobile

 • เรียนรู้การใช้งาน JQuery Mobile
 • Page Structure
 • Button & Toolbar
 • Form
 • List
 • Layout content
 • การใช้ Event
 • สร้าง Theme ให้กับ JQuery Mobile
 • Workshop จริงในการพัฒนา Mobile application ด้วย JQuery Mobile

Module 5: Event และการใช้งาน API เบื้องต้น

 • รู้จักกับ Event ใน Phonegap/Cordova
 • การตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์
 • ตรวจสอบสถานะอื่น ๆ หลักงจาก deviceready
 • การใช้ Plugin เสริม
 • การติดตั้ง ถอน รายชื่อ Plugin
 • ทำงานกับ Mobile database ด้วย Storage API
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อ 3G ด้วย Connection API
 • ระบุตำแหน่งของ device ด้วย Geolocation API
 • ถ่ายและบันทึกภาพด้วย Camera API

Module 6: ไอคอน  App และ Splash Screen

 • แนะนำเกี่ยวกับไอคอนของ App
 • ใส่ไอคอน App ให้กับ Andorid แล iOS
 • แนะนำเกี่ยวกับหน้าจอต้อนรับ Splash Screen
 • แสดงโลโก้ที่หน้าแรก
 • การใส่ Splash Screen ให้กับ Android และ iOS App
 • การตั้งค่าการหน่วงเวลาหน้า Splash Screen

Module 7: การใช้งานกล้องและมัลติมีเดีย

 • เกี่ยวกับการใช้กล้อง
 • เตรียม AVD Android สำหรับทดสอบกล้อง
 • Workshop: สร้าง App ถ่ายภาพด้วย Phonegap/Cordova
 • Workshop: ถ่ายภาพเก็บลง Album/Gallery
 • การถ่ายและเล่น Video
 • การบันทึกและเล่นไฟล์เสียง

Module 8: การเก็บข้อมูล

 • การเก็บข้อมูลใน LocalStorage
 • การอ่านข้อมูลใน LocalStorage
 • การใช้งานฐานข้อมูล
 • การสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้น
 • การคิวรี่คำสั่ง SQL สำหรับอ่านฐานข้อมูล
 • ลิสรายการจากฐานข้อมูลด้วย jQuery Mobile

Module 9:  ระบบไฟล์

 • การใช้งานระบบไฟล์ (File Systems)
 • ลิสต์ไฟล์โฟลเดอร์ในการ์ดความจำ
 • การเก็บข้อมูลลง TextFile
 • ระบบเก็บข้อมูลใน iOS
 • ลิสต์รายชื่อไฟล์ใน iOS App
 • การอ่านข้อมูล  Text จากไฟล์
 • การสร้าง คัดลอก ลบ ไฟล์และโฟลเดอร์

Module 10: เข็มเทิศและ Accelerometer

 • สร้างเข็มทิศอย่างง่าย
 • เข็มทิศแบบภาพกราฟฟิคหมุนได้
 • เข็มทิศแบบมีปุ่ม Start/Lock
 • เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหว (Accelerometer)
 • Workshop: ทดสองใช้งาน Accelerometer

Module 11: แผนที่และ Geolocation

 • อ่านพิกัดปัจจุบัน (Current Positon) ด้วย getCurrentPosition ฟังก์ชัน
 • ตรวจจับการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง
 • แสดงแผนที่
 • โหดล API แบบอะซิงโครนัส
 • ปักหมุด ณ พิกัดที่ต้องการ
 • เปลี่ยนภาพไอคอนหมุด
 • ค้นหาสถานที่ด้วย Geolocation
 • ค้นหาสถานที่แล้วปักหมุด
 • แปลงพิกัดเป็นข้อมูลที่อยู่
 • การใช้ API Key สำหรับแผนที่

Module 12: Internet และเครือข่ายสังคม

 • การเช็คสถานะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 • การเปิด HTML, CSS และ JS บน Server
 • การใช้งาน JSON
 • สร้างและอ่านข้อมูล JSON ด้วย JavaScript
 • สร้างข้อมูล JSON ด้วย PHP
 • การตรวจสอบและดูข้อมูลโครงสร้างของ JSON
 • การรับข้อมูล JSON จาก Server
 • การส่งไฟล์จากอุปกรณ์ขึ้น Server
 • การแชร์ไฟล์ผ่าน Line , Facebook , Twitter , Mail

Module 13: ทดสอบกับอุปกรณ์จริงบน iOS

 • ขั้นตอนการสมัคร iOS Developer Program
 • การสร้าง Certificate Signing Request
 • การขอใบรับรอง Certificate
 • ลงทะเบียน Apple ID
 • ลงทะเบียนใช้อุปกรณ์ Device
 • การสร้าง Provisioning Profile
 • ทดลองรัน App บนอุปกรณ์จริง

Module 14: ส่ง IOS App ขึ้น Store

 • การเตรียมความพร้อมก่อนเผยแพร่
 • สร้าง Certificate Signing Request
 • การขอใบรับรอง Certificate
 • ลงทะเบียน Apple ID
 • ลงทะเบียนใช้อุปกรณ์ Device
 • การสร้าง Provisioning Profile
 • ใส่ข้อมูล App เข้าที่ iTune Connect
 • เช็คความพร้อมของ App ก่อนทำการอัพโหลด
 • การ Build และ อัพโหลด
 • ติดตามดูผลอนุมัติ

Module 15: ส่ง Android App ขึ้น Google Play

 • ขั้นตอนการสมัคร Android Developer Account
 • เตรียมความพร้อมของ App
 • ลงลายเซ็นต์ดิจิตอลและ Export ไฟล์ .apk
 • เตรียมภาพ วิดีโอ และข้อมูล
 • อัพโหลด App ขึ้น Google Play
 • การอัพเวอร์ชั่นของ App

คำค้นหา:

เรียน Moblie App ที่ไหนดี สอน Moblie Applicationราคาถูก เรียนการใช้ Mobile Application ขั้นต้นเรียนเขียนฺ Mobile Application ฝึกการใช้งานMobile Application ขั้นแรก ประยุกต์ใช้ Mobile Application บนมือถือ ฝึกเขียนและใช้ Mobile Application พื้นฐาน สอนการใช้งาน Mobile Application ขั้นต้น ประยุกต์ใช้ Mobile Application หลักสูตรอบรม Mobile Application อบรมหลักสูตร Mobile Application หลักสูตรการอบรม Mobile Application หลักสูตร อบรม training Mobile Application Mobile Application mobile application สร้าง application คอร์สอบรม Moblie App คอร์สฝึกอบรม Moblie App สอนเขียนโปรแกรม Moblie App รับสอนเขียนโปรแกรม Moblie App สร้างเว็บบนมือถือ สอนออกแบบเว็บไซต์ Moblie App PhoneGap Mobile PhoneGap + jQuery Mobile พัฒนา Cross Platform Mobile Phonegap+Cordova

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2017-12-12 16:26:53