รายการคอร์ส ที่มีคำค้น "python programming"

18 ชั่วโมง 8,500 บาท
ลด 10% เหลือ 7,650 บาท

ในหลักสูตรนี้จะกล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานของ Machine Learning โดยจะเน้นโมเดลการทำนายพื้นฐานที่สำคัญ อาทิ Linear Regression, Logistic Regression, K-Nearest Neighbor, Naive Bayes...

ข้อมูลเพิ่มเติม  ขอใบเสนอราคา