AutoCAD 2014-2017 Drawing 2D Workshop

AutoCAD 2014-2017 Drawing 2D Workshop

หลักสูตร AutoCAD (Workshop) ในคอร์สนี้ จะเป็นเน้นในเรื่องของการทำตัวอย่างอย่างเดียว เพื่อให้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะความสามารถในการเขียนแบบงานจริงและสามารถนำคำสั่งมาประยุกต์ใช้รวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างเป็นผลงานนำเสนอลูกค้าได้ในโอกาสต่อไป

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

-

 • สถาปนิก
 • มัณฑนากร
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ตกแต่งภายใน 
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พอสมควร
 • 30 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 13,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 12,150 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา
 1. ฝึกเขียนแบบแปลนชั้นที่ 1 พร้อมใส่เฟอร์นิเจอร์
 2. ฝึกเขียนแบบแปลนชั้นที่ 2 พร้อมใส่เฟอร์นิเจอร์
 3. ฝึกเขียนแบบหลังคา และผังบริเวณ
 4. ฝึกเขียนแบบรูปตัด
 5. ฝึกเขียนแบบรูปด้าน
 6. ฝึกเขียนแบบขยายประตู - หน้าต่าง
 7. ฝึกเขียนแบบขยายบันได
 8. ฝึกเขียนแบบขยายห้องน้ำ
13/02/2020 13:48:14