• slider-image
 • slider-image
 • slider-image
 • slider-image

Autodesk Maya 2014 Basic

โปรแกรม Maya เป็นโปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติ และงาน 3D Animation ที่มีผลงานระดับโลกมากมายหลายชิ้นด้วยกัน เป็นโปรแกรมที่มีผู้นิยมใช้งานเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เพราะความสามารถที่ครบถ้วนในตัว Maya ที่ตอบสนองการ ทำ งานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสร้างโมเดล 3 มิติ การกำหนดพื้นผิว จัดแสงเงาและกล้อง รวมไปถึงการสร้าง ภาพเคลื่อน ไหวและการสร้าง Special Effect ซึ่งทำให้ผลงานที่ได้ดูมีชีวิตขึ้นมาจริงๆ อย่างน่าประทับใจ

สำหรับหลักสูตรเบื้องต้นนี้ ได้อธิบายถึงการทำงานโดยครอบคลุมตั้งแต่วิธีการควบคุมโปรแกรมเบื้องต้น จนไปถึงการทำงานแอนิเมชั่นอย่างง่ายๆ เพื่อใช้งานตามสื่อต่างๆ ได้

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • ไม่มีข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย:

 • กลุ่มลูกค้าผู้สนใจทั่วไป
 • นักเรียน – นักศึกษา
 • กลุ่มลูกค้าดีไซน์ – กราฟฟิก
 • กลุ่มลูกค้าตัดต่อวิดีโอ

ความรู้พื้นฐาน:

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฎิบัติการ windows ได้

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 20 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 9,000 บาท โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 8,100 บาท

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

 • ไม่มี

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

 • ไม่มี

เนื้อหาการอบรม:

 • Menu, Tear off Menu, Menu Sets
 • Status Line
 • สอนการใช้เครื่องมือที่ใช้งานบ่อยๆ
 • การแบ่งพื้นที่หน้าจอทำงานในแบบต่างๆ
 • Workspace, Viewport, Viewport Menu, Camera Control
 • การสร้างวัตถุ Primitive
 • การ View วัตถุแบบต่างๆ เช่น Wireframe, Shaded, Point, Bounding Box, Xray
 • Attribute Editor (Option ของวัตถุแบบยาว)
 • Channel (Option แบบย่อ)
 • Tool Setting (Option ของเครื่องมือ)
 • การสร้างวัตถุง่ายๆ โดยใช้ Primitive บ่อยๆ หลายๆ ชิ้นมาประกอบ
 • ทดลองสร้างโต๊ะด้วย Polygon
 • การ Duplicate Object
 • โครงสร้างแบบลำดับขั้น
 • การ Group
 • การ Parent
 • แนะนำ Nurbs Primitive แบบต่างๆ
 • การวาดเส้นด้วย Curve Tool
 • การสร้าง Surface จากเส้น
 • สร้างวัตถุง่ายๆ ด้วย Nurbs เช่น ขวด แก้ว แจกัน กาน้ำ
 • การ Blockin ตัวละครด้วย Nurbs
 • การ Convert จาก Nurbs เป็น Polygon
 • แนะนำ Polygon Primitive แบบต่างๆ
 • Object and Component Mode
 • การสร้างโมเดลด้วย Booleans
 • คำสั่งสำหรับโหมด Vertex, Edge, Face
 • การ Blockin โมเดลด้วย Polygon
 • การใส่ลายละเอียดให้โมเดล
 • การทำหัวตัวละคร
 • ทำความเข้าใจกับ Topology เพื่อสร้างโมเดลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลองออกแบบ Topology
 • การสร้างภาพ Reference ด้วย Photoshop
 • การ Setup Imageplane ในมายา
 • Blockin หัวด้วย Polygon Cube
 • ใส่ลายละเอียดส่วนต่างๆ เช่น ปาก จมูก และตา
 • Present การทำหูอย่างคร่าวๆ
 • ทำการเชื่อมต่อหูกับหัว
 • สร้างโมเดลส่วนลำตัว
 • ทำ UV (Texture Coordinate) ให้กับตัวละคร
 • ใช้ Plugin RoadKill ทำ UV
 • ใช้ Zbrush และ Photoshop ร่วมกันในการทำ Texture หน้า
 • การทำ Texture ด้านหน้าและด้านข้าง + การ Blend เข้าด้วยกัน
 • การทำชุดตัวละคร
 • การทำรอบยับให้เสื้อผ้า
 • การทำส่วนประกอบต่างๆ เช่น รองเท้า ชุดเกราะ เป็นต้น
 • Material แบบต่างๆ
 • Property ของ Material ต่าง ๆ เช่น Color, Defuse, Specular, Transparency
 • การสร้างแสง และการวางตำแหน่งของแสง
 • Property ของแสง เช่น สี, ความเข้ม และเงาของแสงแบบต่างๆ
 • Render Parameter

 

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2017-11-18 11:52:09