การคืนค่าข้อความใน EditText สำหรับการเขียน Android Application

การคืนค่าข้อความใน EditText สำหรับการเขียน Android Application

หมวดหมู่: เขียนโปรแกรมMobile AppsAndroidTip & Technic

 ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการคืนค่าข้อความใน EditText โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

    package test.me.activity;
     
    import android.app.Activity;
    import android.os.Bundle;
    import android.widget.EditText;
    import android.widget.Toast;
     
    public class MainActivity extends Activity
    {
        public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
        {
            super.onCreate ( savedInstanceState );
             
            this.setContentView ( R.layout.activity_main );
             
             
            EditText text = ( EditText ) this.findViewById ( R.id.text );
             
            String data = text.getText ( ).toString ( );
             
             
            Toast toast = Toast.makeText ( this, data, Toast.LENGTH_LONG );
             
            toast.show ( );
        }
    }
    

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง EditText text = ( EditText ) this.findViewById ( R.id.text ); ในบรรทัดที่ 17 เป็นการสร้าง Object EditText โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง String data = text.getText ( ).toString ( ); ในบรรทัดที่ 19 เป็นการคืนค่าข้อความใน EditText โดยนำมาเก็บไว้ที่ตัวแปรประเภท String


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

   
        android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent">
     
                android:id="@+id/text"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_centerVertical="true"
        android:text="Hello World" />
     
   
    

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element มี id คือ text (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

   
   
       
           
               
                   
                   
               
           
       
   
    

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package test.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4

user
โดย Admin ITGenius
เข้าชม 2,444 ครั้ง

คำค้นหา : การคืนค่าข้อความใน EditTextการเขียน Android ApplicationAndroidการเขียนโปรแกรมการเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layoutการประกาศ Activityการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity