ASP.net (17)

Metal Pro แอพฯ ตัวช่วยเล่น Facebook มีความสุขไม่ติดขัด

Metal Pro แอพฯ ตัวช่วยเล่น Facebook มีความสุขไม่ติดขัด

หมวดหมู่: บทความทั่วไปMobile AppsASP.netข่าวไอที
Metal Pro แอพฯ ตัวช่วยเล่น Facebook ให้ลื่นปรื๊ด ๆ ไม่มีค้าง ดาวน์โหลดแอพฯ Metal Pro แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้ Facebook บนอุปกรณ์ Android ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   สำหรับผู้ใช้ Facebook บนอุปกรณ์ Android เชื่อว่าต้องเคยประสบปัญหาการใช้งานที่ติดขัด...
วิธีการแปลงจาก PHP  ไปเป็น ASP.NET โดยการเปรียบเทียบจุดเหมือนและจุดต่างระหว่างซินแทกซ์พื้นฐานของ PHP กับ Microsoft Visual Basic .NET

วิธีการแปลงจาก PHP ไปเป็น ASP.NET โดยการเปรียบเทียบจุดเหมือนและจุดต่างระหว่างซินแทกซ์พื้นฐานของ PHP กับ Microsoft Visual Basic .NET

บทความชิ้นนี้จะพูดถึงวิธีการแปลงจาก PHP (PHP:Hypertext Preprocessor 4) ไปเป็น ASP.NET โดยจะทำการเปรียบเทียบจุดเหมือนและจุดต่างระหว่างซินแทกซ์พื้นฐานของ PHP กับ Microsoft Visual Basic .NET รวมทั้งฟังก์ชันและโครงสร้างที่อยู่ภายในระบบทั้งสองชนิดอีกด้วย แม้ว่าทั้ง PHP และ A...
รู้จักโปแกรม SQL Server Management Studio

รู้จักโปแกรม SQL Server Management Studio

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลASP.net
SQL Server      ในรุ่นเวอร์ชันก่อน 2005 จะมีโปรแกรม SQL Server Analyzer ทําหน้าที่ใน การเขียนคําสั่งต่างๆ ของ SQL ซึ่งเครื่องมือทีสําคัญมากของโปรแกรมเมอร์หรือผู้พัฒนาโปรแกรม เนืองจากในการเขียนโปรแกรมขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นข้อมูล จําเป็นต้องทดสอ...
รู้จัก Data Retrieval Command

รู้จัก Data Retrieval Command

Data Retrieval Command     คือ คำสั่ง SQL สำหรับการเรียกดูข้อมูล ซึ่งคำสั่งที่ใช้คือการใช้คำสั่ง SELECT เรามีมารู้จักคำสั่ง Select กัน รูปแบบการใช้งานคำสั่ง Select...
รู้จัก Data Manipulation Language

รู้จัก Data Manipulation Language

Data Manipulation Language (DML)     คือ กลุ่มภาษา SQL ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลภายในตารางฐานข้อมูล แบ่งกลุ่มของคำสั่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1. คำสั่ง Insert ใช้สำหรับการแทรกหรือเพิ่มเรคอร์ดใหม่ 2. คำสั่ง Update ใช้สำหรับการแก้ไขเรคอร์ด 3. คำสั่ง Delete...
ทำความรู้จักคำศัพท์ในหน้าเว็บไซต์

ทำความรู้จักคำศัพท์ในหน้าเว็บไซต์

     ในการทำเว็บไซต์โดยทั่วๆ ไป จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างจะตายตัวเสมอ และสามารถเป็นที่เขาใจของผู้ที่ทำเว็บเป็นและทำเว็บไม่เป็น เรามาดูคำศัพท์ ที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆ ดังนี้ เว็บเพจ (Web Page)  คือ ไฟล์เอกสารในภาษา HTML ซึ่งมีการแสดงผลใน...
รู้จักและใช้งาน Session

รู้จักและใช้งาน Session

         เนื่องจากการเก็บข้อมูลแบบ Cookie ไว้ในเครื่องผู้ใช้มากๆ ทำให้เวลาที่ Server ต้องการข้อมูลจะดึงข้อมูลได้ช้า เราจึงมาเก็บข้อมูลไว้ในตัวแปรที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกว่า Session แทน         เนื่องจากการเก็บข้อมูลด้วย Session...
รู้จักและใช้งาน Cookie

รู้จักและใช้งาน Cookie

       Cookie เป็นวิธีการที่เราฝั่งข้อมูลขนาดเล็กๆ ไว้ในเครื่องของผู้ใช้งาน โดยข้อมูลที่ฝังก็คือข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกัน ผลัดกันอ่านผลัดกันเขียนข้อมูลนี้        สำหรับ Cookie แต่ละตัวจะมีลักษณะการเก็บข้อมูลที่ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ...
การทำงานของ Ajax ในภาษา PHP

การทำงานของ Ajax ในภาษา PHP

แต่เดิมนั้นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP นั้น ไฟล์ HTML จะส่งข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกไปยังไฟล์ PHP หลังจากนั้นไฟล์ PHP จะเชือมต่อฐานข้อมูลแล้วประมวลผล แล้วส่งผลลัพธ์ตอบกลับไปยังหน้าเว็บเพจใหม่ที่ต้องการ...
Ajax ช่วยทำอะไรได้บ้าง

Ajax ช่วยทำอะไรได้บ้าง

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมJavaScriptPHP and MySQLASP.net
เนื่องจากเทคนิค Ajax  ช่วยให้เราสามารถตอบสนองกับผู้ใช้ได้หลายอย่างภายใ 1 หน้าจอ และเรียกข้อมูลในหน้าเว็บเพจนั้นๆ ได้เร็วขึ้น เราจึงจะนำข้อดีข้อนี้มาสร้างชิ้นงานได้หลายรูปแบบ เช่น ไอคอนแสดงสถานะการรอโหลด, การแสดงการตอบรับในการข้อมูลต่างๆ ในหน้าต่างข้อมูล, ระบบแชทในหน้าเว็บ, การเติมข้อมูล...