JavaScript (34)

คุณสมบัติของ JavaScript ทำอะไรได้บ้าง

คุณสมบัติของ JavaScript ทำอะไรได้บ้าง

JavaScript สามารถทำาดังต่อไปนี้ได้ สามารถแทรกข้อความลงไปในเว็บเพจได้ สามารถตอบโต้กับเหตุการณ์ต่างๆได้ เช่น เมื่อมีการขยับเมาส์ สามารถเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆของเว็บเพจได้ ใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มได้ ใช้ตรวจสอบชน...
Client-side JavaScript คืออะไร

Client-side JavaScript คืออะไร

      JavaScript เป็นเพียงแค่ภาษาเท่านั้น ดังนั้นเราจึงต้องการตัวรัน JavaScript หรือ JavaScript Engine เนื่องจาก JavaScript Engine ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของเว็บเบราว์เซอร์อยู่แล้ว (ส่วนใหญ่) ผลที่ได้ก็คือเราสามารถเขียน JavaScript และรันบนเว็บเบราว์เซอร์ได้นั่นเอง และเรามักเรียกกั...
ประวัติและความเป็นมาของ JavaScript

ประวัติและความเป็นมาของ JavaScript

     ในอดีตที่ผ่านมา JavaScript อาจเป็นเพียงแค่ภาษาสคริปท์ที่เพิ่มลูกเล่นและสีสันให้กับเว็บเพจเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน JavaScript ถือได้ว่ามีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งในการทำาเว็บเพจและเว็บแอพพลิเคชัน เนื่องจากอินเทอร์เน็ตได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำาวันเสียแล้ว แต่เทคโนโลยีสำาหรับก...
การสอนเขียนโปรแกรมภาษา Java (ภาษาไทย)

การสอนเขียนโปรแกรมภาษา Java (ภาษาไทย)

หมวดหมู่: เขียนโปรแกรมJavaScriptJava ProgrammingTip & Technic
การเขียนโปรแกรมภาษา Java ชุดที่ 1 (ภาษาไทย) บทความนี้ขอรวบรวบ Clip สอนเขียน Java ที่อยู่บนเว็บไซต์ของ youtube.com สอนตั้งแต่พื้นฐาน สอนได้ดีมาก มี Clip ดี ๆ มากมายครับ น่าสนใจอย่างยิ่ง...
การเขียน Java Application

การเขียน Java Application

หมวดหมู่: Mobile AppsJavaScriptJava ProgrammingTip & Technic
การเขียน Java Application หลังจากที่เราได้ติดตั้ง Java SDK ไว้สำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java ซึ่งในบทความก่อนหน้านี้ได้ยกตัวอย่างบน 2 OS หลัก ๆ คือ Windows และ Mac รวมทั้งการติดตั้ง IDE ...
วิธีการติดตั้ง Java SDK

วิธีการติดตั้ง Java SDK

หมวดหมู่: เขียนโปรแกรมJavaScriptJava ProgrammingTip & Technic
วิธีการติดตั้ง Java SDK (Install Java SDK ) การเริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา Java สิ่งแรกสุดที่เราจะต้องทำก็คือการมีเครื่อง คอมพิวเตอร์ อาจจะเป็น Desktop PC ทั่ว ๆ ไป หรือ Notebook ที่ติดตั้ง&...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ JavaScript

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ JavaScript

หมวดหมู่: เขียนโปรแกรมJavaScript
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ JavaScript JavaScript เป็นภาษาที่เป็น Script ที่อยู่ในเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ยกตัวอย่าง Hellomyweb.com ตรงเมนูด้านซ้ายมือจะเห็นว่าสามารถคลิกเพื่อดูหัวข้อภายในได้ และสา...
ทำความรู้จักคำศัพท์ในหน้าเว็บไซต์

ทำความรู้จักคำศัพท์ในหน้าเว็บไซต์

     ในการทำเว็บไซต์โดยทั่วๆ ไป จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างจะตายตัวเสมอ และสามารถเป็นที่เขาใจของผู้ที่ทำเว็บเป็นและทำเว็บไม่เป็น เรามาดูคำศัพท์ ที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆ ดังนี้ เว็บเพจ (Web Page)  คือ ไฟล์เอกสารในภาษา HTML ซึ่งมีการแสดงผลใน...
เรียนรู้วิธีเริ่มเขียนสคริปต์ PHP ครั้งแรก

เรียนรู้วิธีเริ่มเขียนสคริปต์ PHP ครั้งแรก

การเริ่มเขียน PHP ขั้นแรกนั้น ไม่อยากเลย เรามาดูวิธีการเขียนสคริปไปพร้อมกัน ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการเขียน แบบเป็นการทักทายกันง่ายๆ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. ให้เราเปิดโปรแกรม Dreamweaver ขึ้นมาที่หัวข้อ Create New แล้วคลิกเลือ PHP ดังรูป...
รู้จักและใช้งาน Cookie

รู้จักและใช้งาน Cookie

       Cookie เป็นวิธีการที่เราฝั่งข้อมูลขนาดเล็กๆ ไว้ในเครื่องของผู้ใช้งาน โดยข้อมูลที่ฝังก็คือข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกัน ผลัดกันอ่านผลัดกันเขียนข้อมูลนี้        สำหรับ Cookie แต่ละตัวจะมีลักษณะการเก็บข้อมูลที่ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ...