การแบ่งประเภทของการเขียนแบบ

การแบ่งประเภทของการเขียนแบบ

หมวดหมู่: เขียนแบบ

การแบ่งประเภทของการเขียนแบบ

         การเขียนแบบเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมที่มีการผลิตเป็นจำนวนมาก  การเขียนแบบจะแสดงให้เห็นภาพซึ่งเป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  ทั้งนี้การเขียนแบบสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 4 แบบดังนี้ 

1. การเขียนแบบทางวิศวกรรม(Engineering Drawing) การเขียนแบบนำไปใช้ใน งานอุตสาหกรรมทางเครื่องจักรกล สามารถแยกได้ดังนี้ คือ
    1.1 การเขียนแบบเครื่องกล(Machines Tool Drawing)
    1.2 การเขียนแบบงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Electronic Drawing)
    1.3 การเขียนแบบเครื่องยนต์(Automotive Drawing)
    1.4 การเขียนแบบงานแผนที่และช่างสำรวจ(Map & Survey Drawing)
    1.5 การเขียนแบบช่างกลและแผ่นโลหะ(Metal & Sheet Metal -Drawing)

2. การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม(Architectural Drawing) การเขียนแบบทาง งานก่อสร้าง ซึ่งแยกงานเขียนได้ดังนี้ คือ
    2.1 การเขียนแบบโครงสร้าง(Structural Drawing)
    2.2 การเขียนแบบสัดส่วนของรูปต่างๆ(Shape & Proportion Drawing)
    2.3 การเขียนรูปตัด(Section Drawing)
    2.4 การเขียนภาพร่าง(Sketching Drawing)

3. การเขียนแบบตกแต่งภายใน(Interior Design Drawing) การเขียนแบบที่ใช้ ในการออกแบบตกแต่งภายใน ซึ่งแยกงานเขียนได้ดังนี้ คือ
    3.1 การเขียนแบบเครื่องเรือน(Furniture Drawing)
    3.2 การเขียนแบบทัศนียภาพ(Perspective Drawing)

4. การเขียนแบบผลิตภัณฑ์ (Product Drawing) การเขียนแบบที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจำแนกได้ดังนี้ คือ
    4.1 การเขียนภาพฉาย(Orthographic Drawing)
    4.2 การเขียนภาพสามมิติ(Three Dimension Drawing)

     กล่าวโดยสรุปการเขียนแบบอาจจำแนกประเภทได้แตกต่างกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกประเภท   อย่างไรก็ตามความมุ่งหมายของการเขียนแบบก็คือ  การถ่ายทอดความคิดลงบนแผ่นกระดาษหรือวัสดุอื่น ๆ  โดยมีรูปแบบที่เป็นสากลซึ่งประกอบด้วยเส้น  ภาพ  สัญลักษณ์  และคำอธิบายประกอบอย่างละเอียดสามารถนำไปผลิตชิ้นงานจริงได้ 

ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง (IT Genius Engineering) ให้บริการด้านไอทีครบวงจร ทั้งงานด้านการอบรม (Training) สัมมนา รับงานเขียนโปรแกรม เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น งานออกแบบกราฟิก และงานด้าน E-Marketing ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ทั้ง SEO , PPC , และ Social media marketting

ติดต่อเราเพื่อสอบถามผลิตภัณฑ์ ขอราคา หรือปรึกษาเรื่องไอที ได้เลยค่ะ

Line : @itgenius (มี @ ด้านหน้า) หรือ https://lin.ee/xoFlBFe
Facebook : https://www.facebook.com/itgeniusonline
Tel : 02-570-8449 มือถือ 088-807-9770 และ 092-841-7931
Email : contact@itgenius.co.th
user
โดย Admin ITGenius
เข้าชม 38,607 ครั้ง

คำค้นหา : ประเภทของการเขียนแบบ การแบ่งประเภทเขียนแบบ ลักษณะการเขียนแบบ ประเภทการเขียนแบบ การเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนแบบสถาปัตยกรรม การเขียนแบบตกแต่งภายใน การเขียนแบบผลิตภัณฑ์ การแยกประเภทเขียนแบบ ตัวอย่างประเภทเขียนแบบ ขั้นตอนและรายละเอียดการกำหนดแบบ วัตถุประสงค์การเขียนแบบ