ประโยชน์ของการจัดทำโครงการที่ดี

ประโยชน์ของการจัดทำโครงการที่ดี

การจัดทำโครงการที่ดีเป็นเสมือนแผนที่ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ตามเวลา ตามจำนวนทรัพยากร และตามงบประมาณที่เราใช้งานไปจริงๆ ไม่ใช้อยู่บนความเพ้อฟัน ประโยชน์ของการจัดทำโครงการคล้ายกับคำว่า "เรือที่ไม่หางเสือ ก็ไม่รู้จะหันไปทางทิศทางใด" 

ประโยชน์ของการทำโครงการที่ดี
1. โครงการจะช่วยพิจารณาหาทางเลือกที่ดีที่สุดและหมาะสมที่สุดให้
2. โครงการจะช่วยให้สามารถดำเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า
3. โครงการที่ดีจะช่วยให้ผู้บริหาร สามารถตัดสินใจ ดำเนินการ สังการหรือควบคุม และตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทำให้มั่นใจในงานได้ดี และช่วยให้เรื่องของข้อผิดพลาดน้อยลง
4. ช่วยในการลดงานที่ซ้ำซ้อนและการผลักภาระของงานแต่ละหน้าที่ได้
5. ช่วยในการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามที่กำหนดได้
6. สามารถช่วยลดปัญหาและสาเหตุที่เกิดจากความไม่สะดวกของงานได้

user
โดย Admin ITGenius
เข้าชม 9,502 ครั้ง

คำค้นหา : ประโยชน์ของการทำโครงการที่ดี เสนอทางเลือกที่ดี กระจายงานได้ดีช่วยในการพิจากรณาของผู้บริหารได้ลดงานที่ซ้ำซ้อนได้ สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมในงานได้ลดปัญหาในการทำงานได้