รู้จักโปแกรม SQL Server Management Studio

รู้จักโปแกรม SQL Server Management Studio

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลASP.net

SQL Server
     
ในรุ่นเวอร์ชันก่อน 2005 จะมีโปรแกรม SQL Server Analyzer ทําหน้าที่ใน การเขียนคําสั่งต่างๆ ของ SQL ซึ่งเครื่องมือทีสําคัญมากของโปรแกรมเมอร์หรือผู้พัฒนาโปรแกรม เนืองจากในการเขียนโปรแกรมขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นข้อมูล จําเป็นต้องทดสอบหรือเรียนรู้ คำสั่งโปรแกรมผ่านเครื่องมือแต่สําหรับ SQL Server 2008 ได้รวมเครืองมือดังกล่าวนี้ไว้ในชื่อ ผลิตภัณฑ์ใหม่คือ SQL Server Management Studio หรือ SSMS  

SSMS
     
เป็นสภาพแวดล้อมการทํางานสําหรับการเข้าถึงข้อมูล(accessing), การกําหนดค่า (configuring), การจัดการ (managing ), การบริหาร (administering) และการพัฒนา (developing) ทุกองค์ประกอบของ SQL Server โดย SSMS ได้รวบรวมเครื่องมือต่างๆ ในรูปแบบ ของรูปภาพกราฟิก  และนอกจาก SSMS จะมี Query Analyzer แล้วยังได้รวมโปรแกรม SQL Manager และจัดการการวิเคราะห์ต่างๆ ที่อยู่ในรุ่นก่อนหน้าของ SQL Server ไว้ในสภาพแวดล้อมเดียว 

user
โดย Admin ITGenius
เข้าชม 6,107 ครั้ง

คำค้นหา : SQL Server Management Studio โปรแกรมเขียนเว็บ SQL Server คือ โปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์ SSMS คือ