ตัดต่อวิดีโอ (16)

 AutoDesk Maya โปรแกรมทำแอนิเมชั่น 3D ชั้นสูง ที่หนังแอนิเมชั่น ต่างๆ นิยมใช้สร้างกัน

AutoDesk Maya โปรแกรมทำแอนิเมชั่น 3D ชั้นสูง ที่หนังแอนิเมชั่น ต่างๆ นิยมใช้สร้างกัน

หมวดหมู่: บทความทั่วไปตัดต่อวิดีโอ
        Maya (โปรแกรมทำแอนิเมชั่น สร้างการ์ตูน Animation) : โปรแกรม AutoDesk Maya เป็น โปรแกรมทำแอนิเมชั่น 3 มิติ (3D) ชั้นสูง ที่หนังแอนิเมชั่น ต่างๆ นิยมใช้สร้างกัน นิยมนำไปใช้สร้างการ์ตูน Animation 3 มิติ เรียกได้ว่าใครเ...
สุดยอดโปรแกรมที่ใช้งานทางด้านกราฟฟิก

สุดยอดโปรแกรมที่ใช้งานทางด้านกราฟฟิก

หมวดหมู่: บทความทั่วไปกราฟฟิกตัดต่อวิดีโอเขียนแบบ
โปรแกรมสำหรับกราฟฟิกถือเป็นโปรแกรมที่สำคัญมากของผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับ ภาพถ่าย นักออกแบบ นักดีไซน์ นักทำโฆษณา สถาปนิค และอาชีพอื่นๆ เพราะการจะสร้างชิ้นงานหนึ่งชิ้นให้มีความสวยงาม เหมือนจริง น่าสนใจ ดึงดูดลูกค้า จำต้องมีการออกแบบ การคิด การวิเคราะห์ที่ดี และอีกอย่างคือเครื่องมือที่ใช้ นั้นก็คือโปรแก...
Polaroid iZone Camera มีระบบ Wi-Fi

Polaroid iZone Camera มีระบบ Wi-Fi

Polaroid iZone Camera กล้องดิจิตอลรุ่นใหม่จาก Polaroid มาพร้อมกับความพิเศษด้วยรูปทรงที่มีขนาดเล็กเพียงแค่  2×2 นิ้วเท่านั้น...
โปรแกรม Adobe Photoshop

โปรแกรม Adobe Photoshop

Adobe Photoshop      โปรแกรม Photo shop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นงานด้านมัลติมีเดีย อีกทั้งยังสามารถ retouching ตกแต่งภาพและการสร้างภาพ ซึ่งกำลังเป็นที่มนิยมสูงมากในขณะนี้ เราสามารถใช้โปรแก...
คุณสมบัติโดยรวมของการใช้มัลติมีเดีย

คุณสมบัติโดยรวมของการใช้มัลติมีเดีย

หมวดหมู่: บทความทั่วไปกราฟฟิกตัดต่อวิดีโอ
        แนวทางการประยุกต์และการนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน ตัวอย่างเช่น สื่อมัลติมีเดียที่ผลิตเป็นบทเรียนสำเร็จรูป (CD-ROMPackage) สำหรับกลุ่มผู้ใช้ในแวดวงการศึกษาและฝึกอบรม สื่อมัลติมีเดียที่ผลิต...
ความหมายและการแบ่งชนิดของวิดิโอ

ความหมายและการแบ่งชนิดของวิดิโอ

หมวดหมู่: บทความทั่วไปตัดต่อวิดีโอ
      วิดีโอเป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิดีโอในระบบดิจิตอลสามารถนำเสนอข้อความหรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของการใช้วิดีโอในระบบมัลติมีเดียก็คือ การสิ้นเปลืองทรัพยา...