คำค้นหา: "HTML" (28 รายการ)

การเปิด/ปิดแท็กทั่วไป

การเปิด/ปิดแท็กทั่วไป

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์HTML5 and CSS3
การเปิด/ปิดแท็ก ใน xhtml1.0 นั้นแท็กทุกแท็กที่เปิดจะต้องมีการปิดเสมอ และหากแท็กใดไม่มีแท็กปิด ก็จะต้องปิดท้ายด้วยเครื่องหมายสแลช (/) เช่น...
รูปแบบแนวทางการกำหนด syntax ใน HTML5

รูปแบบแนวทางการกำหนด syntax ใน HTML5

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์HTML5 and CSS3
แนวทางการกำหนด syntax ใน HTML5 ใช้ตัวอักษรเล็กกับทุกอิลิเมนต์และแอตตริบิวต์อย่างที่เคยใช้ใน XHTML แม้ว่าบางอิลิเมนต์จะไม่จำเป็นต้องใส่แท็กปิด แต่แนะนำว่าให้ทุกอิลิเมนต์ที่ มีคอนเทนต์อยู่ภายในต้องทำการปิดแท็ก เช่น (<p>Text</p>) แม้ว่าเราจะสามารถล...
ภาพรวมของ HTML5
การแทรก tag JavaScript ในเอกสาร HTML
รูปแบบการเขียนสคริปต์ PHP ในเอกสาร HTML

รูปแบบการเขียนสคริปต์ PHP ในเอกสาร HTML

หมวดหมู่: พัฒนาเว็บไซต์เขียนโปรแกรมPHP and MySQL
รูปแบบการเขียนสคริปต์ PHP ในเอกสาร HTML         เนื่องจาก PHP เป็นภาษาแบบสคริปต์ที่ต้องอาศัยการเขียนแทรกโค๊ดคำสั่งลงไปในเอกสาร HTML ดังนั้นภายในเว็บเพจเดียวกันจึงอาจจะมีทั้งโค๊ดส่วนที่เป็นสคริปต์ของ PHP และโค๊ดของ HTML ทั้งนี้ ก็เนื่องจากว่า โครงสร...
การเขียน JavaScript ในส่วนของ HTML

การเขียน JavaScript ในส่วนของ HTML

หมวดหมู่: JavaScript
ในการเขียนโค้ดในภาษา HTML เราจะสามารถแทรกคำสั่งของภาษา JavaScript ไว้ในส่วนใดๆ ก็ได้ใน HTML ซึ่งเราสามารถแยกได้เป็น 5 หัวข้อ ดังนี้ เรามาดูตัวอย่างการเขียนไปพร้อมๆ กันค่ะ 1. ในส่วนหัวของ HTML จะถูกแทรกภาษา JavaScript เข้าไปดังนี้ ตัวอย่าง...
เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเอกสาร HTML

เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเอกสาร HTML

หมวดหมู่: HTML and CSS
ในการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML นั้นเราต้องอาศัยเครื่องมือในการสร้าง ซึ่งเรียกว่าText Editor (โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างและแก้ไขข้อความ) ซึ่งในปัจจุบันก็มีอยู่หลากหลาย เช่น โปรแกรม Notepad, EditPlus ,Dreamweaver เป็นต้น ในนี้เราจะยกตัวอย่างการใช้ Notepad นะค่ะ เนื่องจาก...
โครงสร้างภาษา HTML

โครงสร้างภาษา HTML

หมวดหมู่: HTML and CSS
HTML นั้นย่อมาจากคำว่า Hyper Text Markup Language เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสร้างไฟล์เว็บเพจ โดยมีแนวคิดจากการสร้างเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext Document:ข้อความในเอกสารที่เชื่อมโยงถึงข้อมูลต่างๆ ได้)  ได้รับการพัฒนาขึ้นจากภาษา SGML ( Standard Generalize...