Basic Docker 2021

Basic Docker 2021

ยุคปัจจุบันการพัฒนาแอพพลิเคชั่น มีความหลากหลายทั้ง Desktop, Web, Mobile Application ซึ่งในกระบวนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ล้วนต้องการติดตั้งเครื่องมือและสภาพแวดล้อมๆ ต่างบนเครื่องของเราก่อนเสมอ บ่อยครั้งที่พบปัญหาว่าเราไม่สามารถลงโปรแกรมหรือภาษาในการพัฒนาต่างเวอร์ชั่นกันได้ในเครื่องเดียว ทำให้เกิดความยุ่งยากในการเซ็ตอัพเครื่องมือและปัญหาที่สำคัญคือเมื่อเรานำแอพพลิเคชั่นของเราขึ้นไปทำงานจริงบนเครื่อง production ก็มักพบว่าสภาพแวดล้อมดันไม่เหมือนในเครื่องที่เราใช้ dev ไว้อีก ทำให้ต้องมาไล่แก้ปัญหาทั้งฝั่ง dev และฝั่ง production ให้สอดคล้องกัน ซึ่งค่อนข้างเสียเวลาไปมากในส่วนนี้

ปัญหาดังกล่าวจะหมดไปเมื่อเราลองหันมาใช้ซอฟแวร์ช่วยจัดการเรื่องนี้อย่าง Docker ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสร้าง ทดสอบ และติดตั้งแอปพลิเคชันใช้จริงได้อย่างรวดเร็ว Docker จะบรรจุซอฟต์แวร์ลงไปในหน่วยที่เป็นมาตรฐานเรียกว่า คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะมีทุกสิ่งที่ซอฟต์แวร์ต้องใช้ในการเรียกใช้งาน รวมทั้งไลบรารี เครื่องมือสำหรับระบบ โค้ด และรันไทม์ เมื่อใช้ Docker คุณจะสามารถติดตั้งใช้จริงและปรับขนาดแอปพลิเคชันให้เหมาะกับทุกสภาพแวดล้อม

เนื้อหาการอบรมในหลักสูตรนี้ จะเป็นพื้นฐานการทำงานกับ Docker สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยใช้มาก่อน หรืออาจจะเคยใช้มาบ้างเล็กน้อยก็สามารถมาเพิ่มเติมความรู้ได้ โดยจะเริ่มตั้งแต่การเตรียมสภาพแวดล้อมในเครื่องของเรา การสร้าง Images ขึ้นมาใช้งานเอง ด้วย Dockerfile และ Docker compose พร้อมพาทำ workshop สร้าง Images ต่าง ๆ เช่น WordPress, Django, Laravel 8 รวมทั้ง Stack อื่น ๆ ที่ได้รับความนิยม อาทิ LAMP (Linux+Apache+MySQL+PHP), MERN (MongoDB+Express+React+Nodejs) เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นภาพรวมพร้อมทั้งการนำไปต่อยอดในการสร้าง Images แบบต่างๆ ของตัวเองได้ต่อไปในอนาคต

ปกติราคาหลักสูตรนี้ด้วยระยะเวลาและเนื้อหาที่นำมาสอนจะมีราคาเต็มอยู่ประมาณ 5,000 บาท แต่ทางสถาบันนำมาจัดโปรโมชั่นด้วยราคาสุดพิเศษ และอาจจะมีราคานี้เพียงรอบเดียวเท่านั้น

((( เปิดลงทะเบียนพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)))

 • สำหรับ 50 ท่านแรกราคา 300 บาท
 • และลำดับที่ 51 เป็นต้นไปที่ราคา 400 บาทเท่านั้นครับ

การอบรมในหลักสูตรนี้เป็นการสอนสดออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco webex conference และมีการบันทึกการอบรมส่งให้ดูย้อนหลังทั้งหลักสูตรครับ

กำหนดการณ์อบรม

 • วันที่ 9,10,16 และ 17 ตุลาคม 2564 (4 วัน) เวลา 20:00-23.30
 • อบรมรวม 4 วัน เฉลี่ยวันละ 3.5 ชั่วโมง
 • ระยะเวลารวมทั้งหลักสูตร 14 ชั่วโมง
อบรมออนไลน์ (สอนสด)
 • 9 - 17 ตุลาคม 2021
 • 14 ชั่วโมง

ภาพรวมหัวข้อการอบรม

 • Module 1: การเตรียมเครื่องมือและความพร้อมทั้งบน Mac และ Windows
 • Module 2: แนะนำภาพรวมการใช้งาน Docker
 • Module 3: รู้จัก Docker Images และ Containers
 • Module 4: การสร้าง Custom Images
 • Module 5: รู้จัก Docker Compose และการจัดการ
 • Module 6: Workshop การสร้าง Custom Image Node.js + MongoDB + React + Nginx
 • Module 7: Workshop การสร้าง Custom Image LAMP Stack (Linux+PHP+Apache+MySQL)
 • Module 8: Workshop การสร้าง Custom Image สำหรับโปรเจ็กต์ Laravel 8 (PHP Dockerized Project)
 • Module 9: การเผยแพร่ (Deploy) สู่ Docker Hub

รายละเอียดหลักสูตร

Module 1: การเตรียมเครื่องมือและความพร้อมทั้งบน Mac และ Windows

 • แนะนำสเปกและคุณสมบัติเครื่องที่จะติดตั้งเครื่องมือสำหรับ docker
 • ขั้นตอนการติดตั้ง Docker desktop บน Windows 10 Pro
 • ขั้นตอนการติดตั้ง Docker Toolbox สำหรับ Windows รุ่นเก่ากว่า 10 Pro
 • การติดตั้ง Docker desktop บน MacOS
 • ติดตั้ง Visual Studio Code และส่วนเสริม Docker ที่จำเป็น

Module 2: แนะนำภาพรวมการใช้งาน Docker

 • Docker คืออะไร ?
 • ความแตกต่างระหว่าง Virtaul Machine และ Docker Container
 • ทำไมต้องใช้ Docker และ Containers
 • โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของ Docker
 • Workflow ในการทำงานกับ Docker
 • เริ่มต้นใช้งาน Hello World Docker กัน

Module 3: รู้จัก Docker Images และ Containers

 • รู้จัก Docker Images และการนำมาใช้งาน
 • เริ่มต้นสร้าง Container แรกจาก Images ที่ดึงมา
 • การ Stop และ Start Container
 • การแสดงข้อมูลของ Container
 • Life Cycle ของ Container
 • การส่งคำสั่งไปยัง Container ที่กำลังทำงาน
 • Port Mapping ให้กับ Container
 • การกำหนดชื่อให้กับ Container ที่สร้างขึ้น
 • การแสดง Log ของ Container
 • การบริหารและจัดการ Images
 • สรุปคำสั่งพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานกับ Docker

Module 4: การสร้าง Custom Images

 • ทำความเข้าใจกับชั้นของ Images (Image Layers)
 • รู้จัก Dockerfile และเริ่มต้นสร้างใช้งาน
 • การ Build image จาก Dockerfile
 • การกำหนด Working Directory
 • การใช้งาน Network ใน Docker
 • การเพิ่ม Container เข้าไปยัง Network
 • แนวทางการสั่งให้ Container ทำงานพร้อมกับกำหนด Networks
 • การตั้งชื่อให้กับ Custom image ที่สร้างขึ้น
 • การเก็บข้อมูลและไฟล์ต่างๆ บน Volume
 • การทำ Bind Mount และ Bookmark Volume

Module 5: รู้จัก Docker Compose และการจัดการ

 • Docker Compose คืออะไร ?
 • เริ่มต้นสร้าง Docker compose แรกกัน
 • โครงสร้างส่วนต่างๆ ใน Docker Compose ไฟล์
 • เริ่ม Build Image แรกจาก Docker compose กัน
 • Workshop สร้าง Docker compose สำหรับ Run WordPress CMS
 • Workshop สร้าง Docker compose สำหรับ Run Python Django

Module 6: Workshop การสร้าง Custom Image Node.js + MongoDB + React + Nginx

 • เริ่มต้นสร้าง Dockerfile
 • ทำการ Build image จาก Dockerfile ที่สร้างขึ้น
 • การ Config Node.js บน docker
 • การกำหนดตัวแปร env ต่างๆ สำหรับฐานข้อมูล MonogDB
 • การตรวจสอบฐานข้อมูล MongoDB บน Docker
 • การเชื่อมต่อ Node.js กับ MongoDB
 • ทดสอบเขียน API ใน Node.js
 • เขียนส่วน Frontend ด้วย React JS
 • เชื่อมต่อ API จาก frontend ด้วย Axios
 • แนวทางแก้ปัญหาเรื่อง Cors
 • แสดงผลข้อมูลจาก API บน Reactjs
 • แนวทางการ Config React+nginx บน Production

Module 7: Workshop การสร้าง Custom Image LAMP Stack (Linux+PHP+Apache+MySQL)

 • เริ่มต้นสร้างไฟล์ Docker Compose ใหม่
 • กำหนดโครงสร้างสำหรับ PHP+Apache
 • กำหนดตัวแปรต่างๆ สำหรับฐานข้อมูล MySQL
 • การเชื่อมต่อ PHP กับ MySQL บน Docker
 • ทดสอบเขียน API ใน PHP
 • ทดสอบเรียกใช้งาน API ทั้งส่วนเพิ่ม ลบ แก้ไข เรียกดูข้อมูล (CRUD)
 • การตั้งค่า Apache+PHP+MySQL ใน Docker สำหรับ Production

Module 8: Workshop การสร้าง Custom Image สำหรับโปรเจ็กต์ Laravel 8 (PHP Dockerized Project)

 • สร้างไฟล์ docker-compose.ym
 • กำหนดตัวแปรต่างๆ สำหรับ Laravel app service ใน Dockerfile
 • กำหนดค่า Nginx service
 • กำหนดค่า MySQL service
 • ทดสอบสร้าง Images สำหรับ Laravel 8
 • ทดสอบเขียน API ใน Laravel 8
 • ทดสอบเรียกใช้งาน API ทั้งส่วนเพิ่ม ลบ แก้ไข เรียกดูข้อมูล (CRUD)
 • การตั้งค่า Laravel 8 สำหรับ Production

Module 9: การเผยแพร่ (Deploy) สู่ Docker Hub

 • รู้จัก Docker Registry
 • การใช้งาน Docker Hub พื้นฐาน
 • การ tag image ไฟล์ที่มีอยู่บนเครื่องเรา
 • การส่งไฟล์ Image (Push) ขึ้นไปยัง Docker Hub
 • การ pull docker images ของเราไปใช้ที่อื่น
 • การเชื่อมต่อ Dokcer Hub กับ Github ของเรา
 • แนวทางการ Automated build จาก Github

14 ชั่วโมง

ราคา 400 บาท

ลงทะเบียนแล้ว

288 คน

สั่งซื้อวิดีโอบันทึกการอบรม
ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้