การจัดอบรม

ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมแบบ In-house training ให้กับบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ในหัวข้อ การเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PHP framwork laravel 5 จำนวน 5 วัน ดำเนินการสอนโดย อ.สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

บริษัท เบสท์พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด - ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมที่สถาบันไอทีจีเนียส กรุงเทพฯ ให้กับ บริษัท เบสท์พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด ในหลักสูตรพื้นฐานการเขียนแบบ 3 มิติด้วยโปรแกรม Solidworks เป็นระยะเวลา 3 วัน

โดย Admin ITGenius

บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด - กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมนอกสถานที่ ให้กับบริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด จำนวน 3 วัน ในหลักสูตรการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Oracle ดำเนินการสอนโดย อ.สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ - กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมที่สถาบันไอทีจีเนียส จำนวน 2 วัน หลักสูตรพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ดำเนินการสอนโดย อ.สนิทวงศ์ กมลภากรณ์

โดย Admin ITGenius

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมในสถานที่ของผู้เรียน หลักสูตรการเขียนแบบ 3 มิติด้วยโปรแกรม Solidworks ขั้นพื้นฐานถึงขั้นกลาง ระยะเวลาการอบรม 3 วันให้กับ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

โดย Admin ITGenius

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักสารสนเทศ - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมแบบนอกสถานที่ ภายในหน่วยงานของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักสารสนเทศ ในหัวข้อ หลักสูตรออกแบบเว็บด้วย Photoshop และ Dreamweaver ระยะเวลาอบรม 2 วัน

โดย Admin ITGenius

MBK Center - กรุงเทพมหานคร

เป็นหลักสูตรอบรมแบบ In house ให้กับ MBK Center ในหัวข้อการใช้งานโปรแกรม Lotus Note mail และ Calendar จำนวน 1 วัน

โดย Admin ITGenius

บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ - เชียงใหม่

เป็นหลักสูตรการพัฒนาเว็บ Application ในยุคปัจจุบันนั้นมีแนวทางและรูปแบบที่หลากหลายขึ้น หนึ่งในนั้นคือการใช้ Framework สำเร็จรูปอย่าง jQuery mobile ร่วมกันกับ PhoneGap เพื่อพัฒนา Application ในลักษณะ Hybrid Application ที่ใช้งานได้ทั้งบนเว็บไซต์และบนอุปกร

โดย Admin ITGenius

โรงพยาบาลชลบุรี - ชลบุรี

จัดอบรม Basic Visual C# เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชลบุรี เป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# ระยะเวลาอบรม 3 วัน ดำเนินการสอนโดย อ.สามิตร โกยม

โดย Admin ITGenius

กรมสรรพากร - ไอทีจีเนียส กรุงเทพมหานคร

เป็นหลักสูตรอบรมการพัฒนาแอพบน platform ของ iOS สำหรับผู้เริ่มต้น จำนวน 3 วัน จัดที่ไอทีจีเนียส กรุงเทพฯ

โดย Admin ITGenius

01/09/2012น

กระทรวงสาธารณสุข - กรุงเทพมหานคร

อบรมพื้นฐานการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP and MySQL แบบนอกถสถานที่ให้กับกระทรวงสาธารสุข จำนวน 3 วัน

โดย Admin ITGenius

บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด - กรุงเทพมหานคร

อบรมพื้นฐานการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย asp.net 4.0 ร่วมกับภาษา C# ให้กับริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ระยะเวลา 3 วัน

โดย Admin ITGenius

กระทรวงการคลัง - กรุงเทพมหานคร

อบรมนอกสถานที่ให้กับ กระทรวงการคลัง จำนวน 2 วัน

โดย Admin ITGenius

11/06/2012

กรมทรัพยากรธรณี - กรุงเทพมหานคร

อบรมนอกสถานที่ หัวข้อการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 7 ให้กับกรมทรัพยากรธรณี ระยะเวลา 1 วัน

โดย Admin ITGenius

บริษัททรูคอเปอเรชั่น จำกัด - กรุงเทพมหานคร

จัดอบรมแบบนอกสถานที่ให้กับบริษัท ทรู คอเปอเรชั่น จำกัด ในหัวข้อ Basic Javascript จำนวน 2 วัน

โดย Admin ITGenius

กระทรวงการคลัง - กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมนอกสถานที่ให้กับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ระยะเวลาอบรม 2 วัน

โดย Admin ITGenius

กรมศิลปากร - กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรเรียนรู้การ setup และ config ระบบ Windows and SQL Server 2008 แบบนอกสถานที่

โดย Admin ITGenius

01/03/2012

บริษัททรูคอเปอเรชั่น จำกัด - กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรอบรมการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP ขั้นพื้นฐานสำหรัรบผู้เริ่มต้น ให้กับพนักงานของ True Coperation จำกัด

โดย Admin ITGenius

22/08/2011

กรมการบินพลเรือน - กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดอบรมนอกสถานที่ (In house training) ใหักับกรมการบินพลเรียน ในหัวข้อ พื้นฐานการเขียนภาษา XML

โดย Admin ITGenius

05/09/2011

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - กรุงเทพมหานคร

เป็นหลักสูตรอบรมนอกสถานที่ ในหัวข้อการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ตั้งแต่พื้นฐาน (basic) จนถึงขั้นประยุกต์ใช้งานได้ (Advanced)

โดย Admin ITGenius

เวิลด์ไอที เอ็นจิเนียริ่ง - เวิลด์ไอที เอ็นจิเนียริ่ง

อบรมพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP สำหรับผู้เริ่มต้น เป็นการอบรมแบบ in-house training ในสถานประกอบการของผู้เรียน

โดย Admin ITGenius

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง - ลำปาง

เป็นการจัดอบรมพื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญาโท วิทยาลัยเทคนิคลำปาง เป็นระยะเวลา 2 วัน

โดย Admin ITGenius