การทําเหมืองข้อมูลด้วยซอฟแวร์ R ขั้นพื้นฐาน

การทําเหมืองข้อมูลด้วยซอฟแวร์ R ขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและนำหลักการในการทำเหมืองข้อมูล ไปใช้ในการทำปัญหาพิเศษ การทำวิทยานิพนธ์ การทำวิจัย หรือเป็นเครื่องมือทางการตลาด เพื่อเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจ ที่ต้องการนำโปรแกรม R ที่กำลังจะเป็นภาษากลางของการวิเคราะห์ข้อมูลทุกรูปแบบ  ซึ่งโปรแกรม R มีผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคน ในปัจจุบันโปรแกรมเชิงพาณิชย์ชั้นนำ

 

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เพื่อทำวิทยานิพจน์
 • เพื่อการทำวิจัย
 • การทำวิจัยการทำตลาด
 • กลุ่มผู้สนใจทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบงานด้านเอกสาร
 • นักเรียน - นักศึกษา
 • มีพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานพอสมควร

 

 • 20 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 6,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 5,850 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา
 • ทำความรู้จักกับ ดาต้าไมน์นิ่ง (Data Mining)
 • ทำความรู้จักกับโปรแกรม R
 • แนะนำส่วนประกอบและฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของ R
 • การจัดเตรียมข้อมูลก่อนประมวลผลข้อมูลก่อนนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง
 • แนะนำเทคนิคดาต้าไมน์นิ่งแต่ละประเภท และวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน
 • เข้าใจวิธีการเตรียมข้อมูลและนำข้อมูลเข้า R
 • วิธีการนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล
 • เรียนรู้เทคนิคในการจำแนกประเภทข้อมูล (Data Classification)
 • เรียนรู้เทคนิค แผนภาพต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ(Decision Tree)
 • เรียนรู้เทคนิค K-Nearest Neighbor
 • เรียนรู้ Neural Networks
 • เรียนรู้เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูล (Data Clusteing)
 • เรียนรู้วิธีการหากฏความสัมพันธ์ (Association Rules Discovery) 
07/02/2020 11:15:18