พัฒนา Cross-Platform Mobile สำหรับ iOS และ Android ด้วย Phonegap/Cordova

พัฒนา Cross-Platform Mobile สำหรับ iOS และ Android ด้วย Phonegap/Cordova

การพัฒนาเว็บ Application ในยุคปัจจุบันนั้นมีแนวทางและรูปแบบที่หลากหลายขึ้น หนึ่งในนั้นคือการใช้ Framework สำเร็จรูปอย่าง jQuery mobile ร่วมกันกับ PhoneGap เพื่อพัฒนา Application ในลักษณะ Hybrid Application  ที่ใช้งานได้ทั้งบนเว็บไซต์และบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Cross Platform) ซึ่งในหลักสูตรนี้จะได้แนะนำความสามารถเหล่านี้ให้กับผู้อบรมได้นำไปประยุกต์ใช้กับงานของท่านต่อไป

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • รู้จักกับการพัฒนา Mobile Application แบบ Hybrid
 • เข้าใจศักยภาพและขีดจำกัดของเทคโนโลยี PhoneGap
 • ขั้นตอนการนำ HTML/CSS/Javascript มาพัฒนาเป็น Mobile Application ด้วย PhoneGap (Android และ iOS)
 • เรียนรู้การใช้งาน JQuery Mobile
 • เรียนรู้การใช้งาน PhoneGap API
 • การ Optimized PhoneGap application ให้มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน

 

 • Web Developer
 • Web Application Developer
 • Mobile Developer
 • ผู้ที่ต้องการใช้ Web technology สร้าง hybrid mobile application ที่นำไปใช้งานได้บน Mobile Platform ยอดนิยมอย่าง iOS, Android และ Windows Phone
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานกับ HTML, CSS, และ Javascript
 • ใช้งานอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์พื้นฐานได้
 • ติดตั้ง / ลบโปรแกรมพื้นฐานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ได้
 • 24 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 7,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 6,750 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Module 1: รู้จักกับการพัฒนา Mobile Application แบบ Hybrid

 • รู้จักกับการพัฒนา Mobile Application แบบ Hybrid
 • รู้จักกับเทคโนโลยี PhoneGap
 • ความแตกต่างระหว่าง PhoneGap และ Cordova
 • โครงสร้างของ Cordova

Module 2: การติดตั้งและเตรียมระบบ

 • ระบบและโปรแกรมที่ใช้บน Windows
 • วิธีติดตั้ง Chocolatey
 • วิธีติดตั้ง Node JS
 • วิธีติดตั้ง Cordova และ Ionic
 • วิธีติดตั้ง Git สำหรับ Windows
 • วิธีติดตั้ง JDK (Java Development Kit)
 • วิธีติดตั้ง Apache Ant
 • วิธีติดตั้ง JDK, Android Studio, และตั้งค่า Path ของ JDK และ Android SDK

Module 3: การสร้าง App เบื้องต้น

 • สร้าง App  ด้วย Phonegap/Cordova
 • สำหรับโฟลดเดอร์ของ App
 • การเปลี่ยนชื่อ App และ Package
 • ลองเล่นกับ App หน้าแรก
 • ทดสอบด้วย Cordova Serve
 • การใช้งาน Ripple ตัวทดสอบหลากหลายอุปกรณ์
 • ทดสอบ Run Android App บนอุปกรณ์จริง

Module 4: เรียนรู้การใช้งาน JQuery Mobile

 • เรียนรู้การใช้งาน JQuery Mobile
 • Page Structure
 • Button & Toolbar
 • Form
 • List
 • Layout content
 • การใช้ Event
 • สร้าง Theme ให้กับ JQuery Mobile
 • Workshop จริงในการพัฒนา Mobile application ด้วย JQuery Mobile

Module 5: Event และการใช้งาน API เบื้องต้น

 • รู้จักกับ Event ใน Phonegap/Cordova
 • การตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์
 • ตรวจสอบสถานะอื่น ๆ หลักงจาก deviceready
 • การใช้ Plugin เสริม
 • การติดตั้ง ถอน รายชื่อ Plugin
 • ทำงานกับ Mobile database ด้วย Storage API
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อ 3G ด้วย Connection API
 • ระบุตำแหน่งของ device ด้วย Geolocation API
 • ถ่ายและบันทึกภาพด้วย Camera API

Module 6: ไอคอน  App และ Splash Screen

 • แนะนำเกี่ยวกับไอคอนของ App
 • ใส่ไอคอน App ให้กับ Andorid แล iOS
 • แนะนำเกี่ยวกับหน้าจอต้อนรับ Splash Screen
 • แสดงโลโก้ที่หน้าแรก
 • การใส่ Splash Screen ให้กับ Android และ iOS App
 • การตั้งค่าการหน่วงเวลาหน้า Splash Screen

Module 7: การใช้งานกล้องและมัลติมีเดีย

 • เกี่ยวกับการใช้กล้อง
 • เตรียม AVD Android สำหรับทดสอบกล้อง
 • Workshop: สร้าง App ถ่ายภาพด้วย Phonegap/Cordova
 • Workshop: ถ่ายภาพเก็บลง Album/Gallery
 • การถ่ายและเล่น Video
 • การบันทึกและเล่นไฟล์เสียง

Module 8: การเก็บข้อมูล

 • การเก็บข้อมูลใน LocalStorage
 • การอ่านข้อมูลใน LocalStorage
 • การใช้งานฐานข้อมูล
 • การสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้น
 • การคิวรี่คำสั่ง SQL สำหรับอ่านฐานข้อมูล
 • ลิสรายการจากฐานข้อมูลด้วย jQuery Mobile

Module 9:  ระบบไฟล์

 • การใช้งานระบบไฟล์ (File Systems)
 • ลิสต์ไฟล์โฟลเดอร์ในการ์ดความจำ
 • การเก็บข้อมูลลง TextFile
 • ระบบเก็บข้อมูลใน iOS
 • ลิสต์รายชื่อไฟล์ใน iOS App
 • การอ่านข้อมูล  Text จากไฟล์
 • การสร้าง คัดลอก ลบ ไฟล์และโฟลเดอร์

Module 10: เข็มเทิศและ Accelerometer

 • สร้างเข็มทิศอย่างง่าย
 • เข็มทิศแบบภาพกราฟฟิคหมุนได้
 • เข็มทิศแบบมีปุ่ม Start/Lock
 • เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหว (Accelerometer)
 • Workshop: ทดสองใช้งาน Accelerometer

Module 11: แผนที่และ Geolocation

 • อ่านพิกัดปัจจุบัน (Current Positon) ด้วย getCurrentPosition ฟังก์ชัน
 • ตรวจจับการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง
 • แสดงแผนที่
 • โหดล API แบบอะซิงโครนัส
 • ปักหมุด ณ พิกัดที่ต้องการ
 • เปลี่ยนภาพไอคอนหมุด
 • ค้นหาสถานที่ด้วย Geolocation
 • ค้นหาสถานที่แล้วปักหมุด
 • แปลงพิกัดเป็นข้อมูลที่อยู่
 • การใช้ API Key สำหรับแผนที่

Module 12: Internet และเครือข่ายสังคม

 • การเช็คสถานะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 • การเปิด HTML, CSS และ JS บน Server
 • การใช้งาน JSON
 • สร้างและอ่านข้อมูล JSON ด้วย JavaScript
 • สร้างข้อมูล JSON ด้วย PHP
 • การตรวจสอบและดูข้อมูลโครงสร้างของ JSON
 • การรับข้อมูล JSON จาก Server
 • การส่งไฟล์จากอุปกรณ์ขึ้น Server
 • การแชร์ไฟล์ผ่าน Line , Facebook , Twitter , Mail

Module 13: ทดสอบกับอุปกรณ์จริงบน iOS

 • ขั้นตอนการสมัคร iOS Developer Program
 • การสร้าง Certificate Signing Request
 • การขอใบรับรอง Certificate
 • ลงทะเบียน Apple ID
 • ลงทะเบียนใช้อุปกรณ์ Device
 • การสร้าง Provisioning Profile
 • ทดลองรัน App บนอุปกรณ์จริง

Module 14: ส่ง IOS App ขึ้น Store

 • การเตรียมความพร้อมก่อนเผยแพร่
 • สร้าง Certificate Signing Request
 • การขอใบรับรอง Certificate
 • ลงทะเบียน Apple ID
 • ลงทะเบียนใช้อุปกรณ์ Device
 • การสร้าง Provisioning Profile
 • ใส่ข้อมูล App เข้าที่ iTune Connect
 • เช็คความพร้อมของ App ก่อนทำการอัพโหลด
 • การ Build และ อัพโหลด
 • ติดตามดูผลอนุมัติ

Module 15: ส่ง Android App ขึ้น Google Play

 • ขั้นตอนการสมัคร Android Developer Account
 • เตรียมความพร้อมของ App
 • ลงลายเซ็นต์ดิจิตอลและ Export ไฟล์ .apk
 • เตรียมภาพ วิดีโอ และข้อมูล
 • อัพโหลด App ขึ้น Google Play
 • การอัพเวอร์ชั่นของ App
04/02/2020 10:05:26