หลักสูตร การสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน

หลักสูตร การสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน

หลักสูตรการสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอนนี้ จะเป็นหลักสูตรสำหรับครู ในฐานะคนจัดการเรียนการสอน คนผลิตสื่อ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักนำประโยชน์ด้านการใช้สื่อสมัยใหม่ (new media) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ จึงต้องอาศัยเทคโนโลยี และแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ได้รับความนิยมและตอบโจทย์การใช้งานของแต่ละสถานศึกษา มาประยุกต์ใช้สอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีแรงจูงใจให้เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากยิ่งขึ้น

โดยจะนำเสนอแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการสร้างสื่อสมัยใหม่ อาทิ

 • Google Classroom
 • Kahoot
 • Plickers

และแอพพลิเคชั่น ๆ อื่น ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมาประยุกต์สร้างสื่อ จัดชั้นเรียน และจัดกิจกรรมต่างๆ ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อการเรียนรู้การใช้งานแอพพลิเคชั่นระหว่างครูกับผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ทันกับโลกเทคโนโลยีทางการสื่อสารในการใช้งานแอพพลิเคชั่น
 3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่เรียนรู้ ในการเรียนการสอนมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย:

 • ครู อาจารย์ ทั้งในและนอกระบบที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในด้านการสอน โดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีการสร้างสือ และการสอนสมัยใหม่

ความรู้พื้นฐาน:

 • การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น สร้างไฟล์ แฟ้ม และการตั้งค่าต่าง ๆ เบื้องต้น
 • การใช้งานอินเตอร์เน็ตสืบหาข้อมูล
 • การสร้างสื่อด้วยโปรแกรมกราฟฟิกพื้นฐาน

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 12 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 3,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,150 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

 • ไม่มี

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

 • ไม่มี

เนื้อหาการอบรม:

หัวข้อหลักในการอบรม

 1. อัพเดทเทคโนโลยีการใช้สื่อสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
 2. การใช้งานแพลตฟอร์มจัดชั้นเรียนด้วย Google Classroom
 3. การจัดกิจกรรม เกมส์ และแบบทดสอบแบบ real time ด้วยแพลตฟอร์มของ Kahoot
 4. การสร้างกิจกรรม และแบบทดสอบด้วยแอพพลิเคชั่น Plickers
 5. เวิร์คชอบการประยุกต์ใช้แอพพลิชั่นจัดชั้นเรียนและสื่อการสอนด้วย Google Classroom , Kahoot และ Plickers
 6. สรุปแนวทางการสร้างสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ และการนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของตนเอง

รายละเอียดการอบรมในแต่ละวัน

วันที่ 1:

อัพเดทเทคโนโลยีการใช้สื่อสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
การใช้งานแพลตฟอร์มจัดชั้นเรียนด้วย Google Classroom

ส่วนของครู

 • การสมัครและลงชื่อเข้าใช้งาน Google Classroom
 • การสร้างชั้นเรียน
 • การนำนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน
 • การสร้างเนื้อหาและมอบหมายงานให้นักเรียน
 • การตรวจงานและการบ้าน
 • การให้คะแนนและส่งงานคืนนักเรียน

ส่วนของนักเรียน

 • การเข้าร่วมชั้นเรียน
 • การดูงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานและส่งงาน
 • ดูผลการตรวจงานของครู

วันที่ 2:

การจัดกิจกรรม เกมส์ และแบบทดสอบแบบ real time ด้วยแพลตฟอร์มของ Kahoot

ส่วนของครู

 • ลงทะเบียนใช้งาน หรือล็อกอินเข้าระบบ
 • สร้างชุดคำถาม
 • สร้างชุดคำถามแบบ Quiz
 • ป้อนคำถาม
 • เปิดเล่นคำถามในห้องเรียน

ส่วนของนักเรียน

 • เข้าร่วมเล่นเกมส์หรือตอบคำถาม
 • ป้อนรหัส (PIN) และชื่อเพื่อเข้าห้อง
 • เริ่มตอบคำถามแบบ Quiz
 • ดูสรุปผลการตอบ

การสร้างกิจกรรม และแบบทดสอบด้วยแอพพลิเคชั่น Plickers

 • ลงทะเบียนใช้งาน หรือล็อกอินเข้าระบบ
 • พิมพ์การ์ด QR Code
 • เพิ่ม Classes
 • เพิ่มรายชื่อนักศึกษาใน Class
 • เพิ่มชุดคำถามใน Library
 • Add คำถามเข้าคิว
 • เปิดเล่นคำถาม (Live View)
 • เปิดแอพแสกนคำตอบ

Live workshop

 • เวิร์คชอบการประยุกต์ใช้แอพพลิชั่นจัดชั้นเรียนและสื่อการสอนด้วย Google Classroom , Kahoot และ Plickers
 • สรุปแนวทางการสร้างสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ และการนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของตนเอง

คำค้นหา:

อบรมการสร้างสื่อ สื่อการสอนสำหรับครู แอพพลิเคชั่นสำหรับครู แอพพลิเคชั่นสำหรับนักเรียน application for teacher application for student เรียน google classroom การใช้งาน google classroom อบรม google classroom สอน google classroom หลักสูตร google classroom จัดอบรมนอกสถานที่ google classroom เรียน Kahoot การใช้งาน Kahoot อบรม Kahoot สอน Kahoot หลักสูตร Kahoot จัดอบรมนอกสถานที่ Kahoot เรียน Plickers การใช้งาน Plickers อบรม Plickers สอน Plickers หลักสูตร Plickers จัดอบรมนอกสถานที่ Plickers แอพพลิเคชั่นสอนนักเรียน app android สำหรับครู app ios สำหรับครู

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2018-10-26 00:15:12