Adobe Acrobat 10 Basic

Adobe Acrobat 10 Basic

ปัจจุบันการสร้างไฟล์เอกสารให้เป็นรูปแบบ PDF นั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะผู้เปิดเอกสารไม่จำเป็นจะต้องมีโปรแกรมที่ถูกสร้างเอกสารนั้นๆ ก็สามารถเปิดเอกสารดูได้ เพียงแต่มีโปรแกรม Acrobat Reader ซึ่งเป็นโปรแกรมแจกฟรีก็สามารถที่จะเปิดเอกสารได้แล้ว แต่คุณรู้ไหมว่าเอกสาร PDF นั้นสามารถที่จะถูกแก้ไขได้ !!  หรือ Save กลับให้เป็น Word Document ได้ !! หากคุณไม่มีความเข้าใจในการใช้งาน Acrobat อย่างถูกแล้ว เอกสารที่ส่งไปให้ผู้อื่นอาจจะไม่มีความปลอดภัยได้ 100% อย่างที่คุณต้องการ ประโยชน์ของการใช้งานเอกสารแบบ PDF นั้นมีมากมายกว่าการแค่แปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบ PDF ธรรมดา เช่น คุณสามารถที่จะประทับตรายางในเอกสารว่า Approve หรือ Reject ได้ โดยให้แสดงเวลาและวันที่ในตารางเหมือนกับประทับตรายางในกระดาษ  หรือป้องกันเอกสาร PDF ไม่ให้สามารถถูกพิมพ์ออกทาง Printer ได้ หรือถ้าพิมพ์ก็ให้ปรากฏข้อความ Confidentail หรือ Do Not Copy นอกจากนี้คุณยังสามารถที่จะสร้างสารบัญของเอกสาร PDF เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บเอกสารในองค์กรแบบ E-Document ให้สามารถค้นหาได้ง่าย หรือแปลง PowerPoint Slide ให้เป็น PDF แล้วผู้ดูเมื่อเปิดเอกสารจะเหมือนกับว่าได้เปิด Slide PowerPoint เพราะสามารถสร้าง Effect ในเอกสาร PDF ได้ด้วย

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • ได้เรียนรู้วิธีต่างๆ ของการแปลงเอกสารให้เป็น PDF
 • รู้จักเทคนิคต่างๆ การใช้งานเอกสาร PDF เช่น การดูเอกสารแบบ Full Screen หรือการย่อ ขยายเอกสาร
 • เรียนรู้วิธีการสร้างและแก้ไขเอกสาร PDF ในลักษณะต่างๆ
 • เรียนรู้วิธีการทำ E-Document ภายในองค์กร เช่น การทำตาราง Stamp การสร้างสารบัญเอกสาร การค้นหา
 • เรียนรู้วิธีการสร้าง Security เพื่อทำให้เอกสารให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน
 • เป็นหลักสูตรสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับสูง โดยผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Acrobat มาก่อน
 • กลุ่มผู้สนใจทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบงานด้านเอกสาร
 • นักเรียน - นักศึกษา
 • มีพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานพอสมควร
 • 6 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 3,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,150 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

การแปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบ PDF

 • การแปลงเอกสารจาก Word แล้วให้เอกสาร PDF นั้น ถูกสร้างสารบัญของหน้าแบบอัตโนมัติ
 • การแปลงเอกสารจาก Excel แบบเพียงชีตเดียวหรือหลายชีตพร้อมกัน
 • การแปลงเอกสารจาก PowerPoint และให้เอกสารนั้น สามารถฉายสไลด์ได้พร้อมทั้งมี Effect เหมือนกับ PowerPoint
 • การ Combine หลายเอกสารแล้วแปลงพร้อมกันในคราวเดียว เหมาะในกรณีที่ต้องส่งเอกสารหลายรูปแบบไปให้ลูกค้า เช่น Word, Excel, PowerPoint พร้อมกันในไฟล์เดียวและเทคนิคการแปลงเอกสารจากแหล่งอื่นๆ เช่น Clipboard, เว็บไซต์ หรือจาก Scanner

การแปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบ PDF

 • การแปลงเอกสารจาก Word แล้วให้เอกสาร PDF นั้น ถูกสร้างสารบัญของหน้าแบบอัตโนมัติ
 •  การแปลงเอกสารจาก Excel แบบเพียงชีตเดียวหรือหลายชีตพร้อมกัน
 • การแปลงเอกสารจาก PowerPoint และให้เอกสารนั้น สามารถฉายสไลด์ได้พร้อมทั้งมี Effect เหมือนกับ PowerPoint
 • การ Combine หลายเอกสารแล้วแปลงพร้อมกันในคราวเดียว เหมาะในกรณีที่ต้องส่งเอกสารหลายรูปแบบไปให้ลูกค้า เช่น Word, Excel, PowerPoint พร้อมกันในไฟล์เดียวและเทคนิคการการสร้างเอกสาร PDF แบบมืออาชีพ
 • การสร้างสารบัญเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการดูและค้นหา
 • การสร้าง Thumbnail หรือสารบัญของเอกสาร PDF แบบรูปภาพ
 • การกำหนดรูปแบบการย่อขยายเอกสาร และวิธีการดูเอกสารแบบหน้าเดียวหรือ 2 หน้า และการ Zoom แบบ Dynamic
 • การดูเอกสารแบบ Full Screen หรือแบบ Auto Scrollการสร้าง Hyperlink ให้กับข้อความหรือรูปภาพในเอกสาร เพื่อเปิดเอกสารในหน้าอื่นๆ หรือเปิดเอกสาร PDF ข้ามไฟล์
 • การใส่เสียงเพลงในเอกสาร PDF ซึ่งเหมาะสำหรับการนำเสนอสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ผู้ดูสินค้านอกจากได้เห็นแค่ Catalog ที่เป็นข้อความแล้วยังสามารถได้ยินเสียงทักทายหรือเสียง Effect ต่างๆ ที่คุณต้องการจะนำเสนอแปลงเอกสารจากแหล่งอื่นๆ เช่น Clipboard, เว็บไซต์ หรือจาก Scanner

การแก้ไขเอกสาร PDF

 • การ Save เอกสาร PDF ให้เป็น Word Document อย่างเดิม หรือให้เป็นรูปภาพ JPEG
 • การย้าย แทรก ลบ หรือดึงเอกสารบางหน้าออกมา
 • การ Replace บางหน้าในเอกสารด้วยเอกสาร PDF จากไฟล์อื่น ทั้งแบบหน้าเดียวหรือทั้งไฟล์
 • การ Crop Margin ของเอกสาร เพื่อให้เอกสารทุกหน้ามีขนาดที่เท่ากัน แก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ว่างของขอบกระดาษ
 • การสลับหน้าและการ Run Number หน้าเอกสารใหม่ เช่น i,iii, 1, 2, 3 เป็นต้น
 • การพิมพ์แทรกหรือแก้ไขข้อความในเอกสาร PDF
 • การ Highlight ข้อความ หรือขีดเส้นใต้ข้อความ ฯลฯ ในเอกสาร เหมือนกับที่ทำได้ใน Word
 • การใส่ Header and Footer ในเอกสารเหมือนใน Word
 • การใส่ Comment ในเอกสาร เช่น การใส่ Note และการปรับแต่ง Note ให้เป็นรูปแบบต่างๆ ตามต้องการ
 • การก๊อบปี้บางส่วนของข้อความ หรือรูปภาพในเอกสาร PDF เพื่อนำไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆ

การสร้างระบบ Security ให้กับเอกสาร

 • การประทับตรายางในเอกสาร เช่น Approved, Confidential, Reject หรือลายเซ็นต์ ฯลฯ
 • การป้องกันเอกสารเมื่อสั่งพิมพ์โดยใส่ลายน้ำในเอกสาร เช่น รูปภาพโลโก้บริษัท หรือข้อความต่างๆ เช่น Copyright, Do Not Copy, Confidential ฯลฯ
 • การป้องกันไม่ให้เอกสารถูกพิมพ์ออกทาง Printer
 • การใส่ Password สำหรับการเปิดดูเอกสาร
 • การป้องกันไม่ให้เอกสารถูกแก้ไขได้

การใช้งานเอกสาร PDF ทางเว็บและเทคนิคต่างๆ

 • การลดขนาดของไฟล์ให้มีขนาดเล็ก
 • เทคนิคการทำให้เอกสารถูกเปิดอ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ทถูกโหลดอย่างรวดเร็ว เฉพาะหน้าที่ผู้ดูต้องการโดยไม่จำเป็นจะต้องถูกดาวน์โหลดทั้งไฟล์ก่อนจึงจะเปิดอ่านได้
 • การกำหนดรูปแบบวิธีแสดงเอกสารเมื่อผู้ใช้เปิดเอกสาร เช่น การสร้าง Full Screen หรือการกำหนดให้เอกสารถูกย่อ หรือขยายตามขนาดที่ต้องการ
 • การซ่อนหรือแสดงทูลบาร์เมื่อเปิดเอกสารแบบอัตโนมัติ
 • การค้นหาข้อความในเอกสาร PDF หรือค้นหาเอกสารในไฟล์อื่นๆ
 • เทคนิคการแก้ปัญหาของการแปลงเอกสารที่เป็นภาษาไทย
 • และเรียนรู้เทคนิคการใช้ Short Key ต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณใช้งานเอกสาร PDF ได้อย่างรวดเร็ว

 

13/02/2020 13:40:01