Adobe Acrobat 10 Basic

Adobe Acrobat 10 Basic

ปัจจุบันการสร้างไฟล์เอกสารให้เป็นรูปแบบ PDF นั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะผู้เปิดเอกสารไม่จำเป็นจะต้องมีโปรแกรมที่ถูกสร้างเอกสารนั้นๆ ก็สามารถเปิดเอกสารดูได้ เพียงแต่มีโปรแกรม Acrobat Reader ซึ่งเป็นโปรแกรมแจกฟรีก็สามารถที่จะเปิดเอกสารได้แล้ว แต่คุณรู้ไหมว่าเอกสาร PDF นั้นสามารถที่จะถูกแก้ไขได้ !!  หรือ Save กลับให้เป็น Word Document ได้ !! หากคุณไม่มีความเข้าใจในการใช้งาน Acrobat อย่างถูกแล้ว เอกสารที่ส่งไปให้ผู้อื่นอาจจะไม่มีความปลอดภัยได้ 100% อย่างที่คุณต้องการ ประโยชน์ของการใช้งานเอกสารแบบ PDF นั้นมีมากมายกว่าการแค่แปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบ PDF ธรรมดา เช่น คุณสามารถที่จะประทับตรายางในเอกสารว่า Approve หรือ Reject ได้ โดยให้แสดงเวลาและวันที่ในตารางเหมือนกับประทับตรายางในกระดาษ  หรือป้องกันเอกสาร PDF ไม่ให้สามารถถูกพิมพ์ออกทาง Printer ได้ หรือถ้าพิมพ์ก็ให้ปรากฏข้อความ Confidentail หรือ Do Not Copy นอกจากนี้คุณยังสามารถที่จะสร้างสารบัญของเอกสาร PDF เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บเอกสารในองค์กรแบบ E-Document ให้สามารถค้นหาได้ง่าย หรือแปลง PowerPoint Slide ให้เป็น PDF แล้วผู้ดูเมื่อเปิดเอกสารจะเหมือนกับว่าได้เปิด Slide PowerPoint เพราะสามารถสร้าง Effect ในเอกสาร PDF ได้ด้วย

รอบการเปิดอบรม

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา
สาขาชลบุรี(บ้านสวน)

ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)

ลงทะเบียนจอง   ขอใบเสนอราคา

วิดีโอแนะนำคอร์ส:

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดคอร์ส:

วัตถุประสงค์:

 • ได้เรียนรู้วิธีต่างๆ ของการแปลงเอกสารให้เป็น PDF
 • รู้จักเทคนิคต่างๆ การใช้งานเอกสาร PDF เช่น การดูเอกสารแบบ Full Screen หรือการย่อ ขยายเอกสาร
 • เรียนรู้วิธีการสร้างและแก้ไขเอกสาร PDF ในลักษณะต่างๆ
 • เรียนรู้วิธีการทำ E-Document ภายในองค์กร เช่น การทำตาราง Stamp การสร้างสารบัญเอกสาร การค้นหา
 • เรียนรู้วิธีการสร้าง Security เพื่อทำให้เอกสารให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน
 • เป็นหลักสูตรสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับสูง โดยผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Acrobat มาก่อน

กลุ่มเป้าหมาย:

 • กลุ่มผู้สนใจทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบงานด้านเอกสาร
 • นักเรียน - นักศึกษา

ความรู้พื้นฐาน:

 • มีพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานพอสมควร

ระยะเวลาในการอบรม:

 • 6 ชั่วโมง

ราคาคอร์สอบรม:

 • ราคาปกติ 3,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,150 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (กรณีผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน

วิทยากรผู้สอน:

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า:

 • ไม่มี

คอร์สต่อเนื่องที่แนะนำ:

 • ไม่มี

เนื้อหาการอบรม:

การแปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบ PDF

 • การแปลงเอกสารจาก Word แล้วให้เอกสาร PDF นั้น ถูกสร้างสารบัญของหน้าแบบอัตโนมัติ
 • การแปลงเอกสารจาก Excel แบบเพียงชีตเดียวหรือหลายชีตพร้อมกัน
 • การแปลงเอกสารจาก PowerPoint และให้เอกสารนั้น สามารถฉายสไลด์ได้พร้อมทั้งมี Effect เหมือนกับ PowerPoint
 • การ Combine หลายเอกสารแล้วแปลงพร้อมกันในคราวเดียว เหมาะในกรณีที่ต้องส่งเอกสารหลายรูปแบบไปให้ลูกค้า เช่น Word, Excel, PowerPoint พร้อมกันในไฟล์เดียวและเทคนิคการแปลงเอกสารจากแหล่งอื่นๆ เช่น Clipboard, เว็บไซต์ หรือจาก Scanner

การแปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบ PDF

 • การแปลงเอกสารจาก Word แล้วให้เอกสาร PDF นั้น ถูกสร้างสารบัญของหน้าแบบอัตโนมัติ
 •  การแปลงเอกสารจาก Excel แบบเพียงชีตเดียวหรือหลายชีตพร้อมกัน
 • การแปลงเอกสารจาก PowerPoint และให้เอกสารนั้น สามารถฉายสไลด์ได้พร้อมทั้งมี Effect เหมือนกับ PowerPoint
 • การ Combine หลายเอกสารแล้วแปลงพร้อมกันในคราวเดียว เหมาะในกรณีที่ต้องส่งเอกสารหลายรูปแบบไปให้ลูกค้า เช่น Word, Excel, PowerPoint พร้อมกันในไฟล์เดียวและเทคนิคการการสร้างเอกสาร PDF แบบมืออาชีพ
 • การสร้างสารบัญเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการดูและค้นหา
 • การสร้าง Thumbnail หรือสารบัญของเอกสาร PDF แบบรูปภาพ
 • การกำหนดรูปแบบการย่อขยายเอกสาร และวิธีการดูเอกสารแบบหน้าเดียวหรือ 2 หน้า และการ Zoom แบบ Dynamic
 • การดูเอกสารแบบ Full Screen หรือแบบ Auto Scrollการสร้าง Hyperlink ให้กับข้อความหรือรูปภาพในเอกสาร เพื่อเปิดเอกสารในหน้าอื่นๆ หรือเปิดเอกสาร PDF ข้ามไฟล์
 • การใส่เสียงเพลงในเอกสาร PDF ซึ่งเหมาะสำหรับการนำเสนอสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ผู้ดูสินค้านอกจากได้เห็นแค่ Catalog ที่เป็นข้อความแล้วยังสามารถได้ยินเสียงทักทายหรือเสียง Effect ต่างๆ ที่คุณต้องการจะนำเสนอแปลงเอกสารจากแหล่งอื่นๆ เช่น Clipboard, เว็บไซต์ หรือจาก Scanner

การแก้ไขเอกสาร PDF

 • การ Save เอกสาร PDF ให้เป็น Word Document อย่างเดิม หรือให้เป็นรูปภาพ JPEG
 • การย้าย แทรก ลบ หรือดึงเอกสารบางหน้าออกมา
 • การ Replace บางหน้าในเอกสารด้วยเอกสาร PDF จากไฟล์อื่น ทั้งแบบหน้าเดียวหรือทั้งไฟล์
 • การ Crop Margin ของเอกสาร เพื่อให้เอกสารทุกหน้ามีขนาดที่เท่ากัน แก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ว่างของขอบกระดาษ
 • การสลับหน้าและการ Run Number หน้าเอกสารใหม่ เช่น i,iii, 1, 2, 3 เป็นต้น
 • การพิมพ์แทรกหรือแก้ไขข้อความในเอกสาร PDF
 • การ Highlight ข้อความ หรือขีดเส้นใต้ข้อความ ฯลฯ ในเอกสาร เหมือนกับที่ทำได้ใน Word
 • การใส่ Header and Footer ในเอกสารเหมือนใน Word
 • การใส่ Comment ในเอกสาร เช่น การใส่ Note และการปรับแต่ง Note ให้เป็นรูปแบบต่างๆ ตามต้องการ
 • การก๊อบปี้บางส่วนของข้อความ หรือรูปภาพในเอกสาร PDF เพื่อนำไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆ

การสร้างระบบ Security ให้กับเอกสาร

 • การประทับตรายางในเอกสาร เช่น Approved, Confidential, Reject หรือลายเซ็นต์ ฯลฯ
 • การป้องกันเอกสารเมื่อสั่งพิมพ์โดยใส่ลายน้ำในเอกสาร เช่น รูปภาพโลโก้บริษัท หรือข้อความต่างๆ เช่น Copyright, Do Not Copy, Confidential ฯลฯ
 • การป้องกันไม่ให้เอกสารถูกพิมพ์ออกทาง Printer
 • การใส่ Password สำหรับการเปิดดูเอกสาร
 • การป้องกันไม่ให้เอกสารถูกแก้ไขได้

การใช้งานเอกสาร PDF ทางเว็บและเทคนิคต่างๆ

 • การลดขนาดของไฟล์ให้มีขนาดเล็ก
 • เทคนิคการทำให้เอกสารถูกเปิดอ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ทถูกโหลดอย่างรวดเร็ว เฉพาะหน้าที่ผู้ดูต้องการโดยไม่จำเป็นจะต้องถูกดาวน์โหลดทั้งไฟล์ก่อนจึงจะเปิดอ่านได้
 • การกำหนดรูปแบบวิธีแสดงเอกสารเมื่อผู้ใช้เปิดเอกสาร เช่น การสร้าง Full Screen หรือการกำหนดให้เอกสารถูกย่อ หรือขยายตามขนาดที่ต้องการ
 • การซ่อนหรือแสดงทูลบาร์เมื่อเปิดเอกสารแบบอัตโนมัติ
 • การค้นหาข้อความในเอกสาร PDF หรือค้นหาเอกสารในไฟล์อื่นๆ
 • เทคนิคการแก้ปัญหาของการแปลงเอกสารที่เป็นภาษาไทย
 • และเรียนรู้เทคนิคการใช้ Short Key ต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณใช้งานเอกสาร PDF ได้อย่างรวดเร็ว

 

คำค้นหา:

adobe acrobat pro extended adobe acrobat x pro adobe acrobat pro x Adobe Acrobat 10 download adobe adode acrobat acrobat pro acrobat pro 10 acrobat 10 pro acrobat pro 10 acrobat 10 free download download adobe acrobat acrobat download download acrobat acrobat pro download โปรแกรม Adobe Acrobat 10 สอนการใช้งาน Adobe Acrobat 10 โรงเรียนสอน Adobe Acrobat 10 สถาบันสอน Adobe Acrobat 10 อบรมการใช้งาน Adobe Acrobat 10 หลักสูตร Adobe Acrobat 10 คอร์ส Adobe Acrobat 10

อัพเดทข้อมูลเมื่อ:

 • 2017-12-12 16:26:53