Advanced HTML5 and CSS3

Advanced HTML5 and CSS3

หลักสูตรนี้จะเจาะลึกการใช้งาน HTML5 และ CSS3 ในขั้นสูง ผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจในการเขียน JavaScript หรือ jQuery มาแล้วหรือผ่านการอบรมในหลักสูตร Essential Javascript มาก่อน เนื่องจากหลักสูตรนี้จะมีการใช้งาน JavaScript และ jQuery ค่อนข้างเยอะและเน้นทำความเข้าใจในหลึกการทำงานของ javaScript API เป็นหลัก

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • Changes to existing HTML features
 • HTML5 forms
 • How to include audio and video
 • CSS3 for style, color and opacity
 • CSS3 shadows, gradients and round corners
 • Animation and transitions with CSS3
 • HTML5 page structure
 • Web fonts
 • Media Queries to target mobile devices
 • Offline Websites
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนา Application ด้วย HTML5 และ CSS3 ขั้นสูงเพื่อประยุกต์ใช้งาน
 • IT Managers
 • Developers
 • กลุ่มผู้สนใจทั่วไป
 • เข้าใจพื้นฐาน HTML5 และ CSS3 พอสมควร
 • เข้าใจหลักการติดตั้งและถอนการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน
 • ใช้งานอินเตอร์เน็ตและระบบปฏิบัติการวินโดว์ได้
 • 18 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 5,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 5,310 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Day 1

1. Custom Media Controls

 • HTML5 Media Basics
 • Customizing The Controls
 • Tracking Playback
 • Moving The Playback Position
 • Volume Controls
 • Lab - Adding Play/Pause

2. Offline Applications

 • โครงสร้างของ Offline Application
 • Caching types
 • Progression of Events

3. Geolocation

 • แนะนำการใช้ Geolocation
 • การกำหนด Options ต่างๆ
 • การแสดงตำแหน่งปัจจุบัน

4. CSS3

 • Intro To CSS3
 • Using Prefixes For Specific Browsers
 • CSS3 Colours And Backgrounds
 • CSS3 Gradients
 • CSS3 Borders
 • CSS3 Image Borders
 • Text Effects
 • Adding Your Own Web Fonts
 • Lab - Adding New CSS3 Styles

Day 2

5. Web storage

 • การใช้งาน Web storage
 • การสร้าง Task list ด้วย Web storage
 • Handling the Storage Event
 • Access Methods

6. HTML5 Canvas

 • HTML5 Canvas Graphics
 • Fills And Strokes
 • Creating Paths
 • Rounded Corners
 • Arcs And Circles
 • Drawing Curves
 • Gradients Fills
 • Pattern Fills And Shadows     
 • Canvas Text
 • Lab - Adding Canvas Graphics - Part 1
 • Lab - Adding Canvas Graphics - Part 2

7. Web worker

 • การใช้งาน Web worker
 • การประยุกต์ใช้ Ajax กับ Web worker
 • ontrolling Web workers

8. Transforms And Animation

 • CSS3 Transforms
 • CSS3 Transitions
 • CSS3 Animation
 • Canvas Transforms
 • Canvas Animations
 • Lab - Create Photo Frames For Images

9. Web sockets

 • Web sockets and communication formats
 • Web sockets vs HTTP
 • Architecture Context

Day 3

10. Microdata

 • การใช้งาน Microdata
 • Data Vocabulary
 • Vocabulary Anatomy

11. Mobile Apps

 • Mobile App Web Storage
 • Web Storage with Numbers
 • Media Queries
 • JavaScript Arrays
 • Lab - Add Places
 • Lab - Show Places

12. Responsive web Design

 • รู้จัก Responsive design
 • เรียนรู้หลักการออกแบบพื้นฐานแบบ Responsive design ด้วย CSS3
 • การประยุกต์ใช้งาน html5 and css3 ในการออกแบบเว็บที่หลากหลายหน้าจอแสดงผล

13. Live Workshop

 • ฝึกออกแบบการใช้งาน CSS3 Animation จาก Workshop งานจริงที่น่าสนใจ
 • ฝึกออกแบบเว็บเพจแบบ Responsive
 • ออกแบบเว็บ Application สำหรับทุกหน้าจอด้วย HTML5 and CSS3

 

26/01/2023 09:43:44