Advanced iOS Development

 Advanced iOS Development

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมบน iOS แล้วต้องการศึกษา เพิ่มเติมในการ เขียน โปรแกรมติดต่อกับไฟล์และฐานข้อมูล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานระบบการจัดการไฟล์ของ iOS การอ่านรายชื่อไฟล์ต่าง ๆ จาก Main Bundle และ Copy ไปยัง Documents การเรียกใช้งาน Property List และ NSUserDefault เรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูล SQLite และ Core Data รวมถึงการเก็บข้อมูลบน iCloud

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจหลักการสร้าง App บนมือถือและสามารถเขียน App ได้
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้การเขียน App บน IOS
 • กลุ่มนักพัฒนาที่ต้องการพัฒนา IOS บนมือถือ
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการติดตั้ง/ถอนการติดตั้ง โปรแกรม
 • มีความรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายพื้นฐาน
 • ใช้งานอินเตอร์เน็ตและระบบปฏิบัติการวินโดว์ได้
 • เคยเขียนโปรแกรมหรือเคยผ่านการอบรมภาษา C มาบ้างเล็กน้อย
 • 20 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 9,900 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 8,910 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

1. พื้นฐาน File System

 • เข้าใจพื้นฐานระบบการจัดการไฟล์ของ Sandbox
 • อ่านรายชื่อไฟล์ต่าง ๆ จาก Main Bundle
 • Copy ไฟล์จาก Main Bundle ไปยัง Documents
 • การเรียกใช้งาน Property List และ NSUserDefault
 • แนวคิดการเขียนรองรับหลายภาษา Internationalization และ Localization
 • รูปแบบการแสดงตัวอักษร NSLocalizedString
 • รูปแบบการแสดงวันที่ NSDateFormatter
 • รูปแบบการแสดงตัวเลข NSNumberFormatter

2. การใช้งาน SQLite บน iOS #1

 • ความรู้พื้นฐาน SQLite Introduction
 • สร้าง File  SQLite ด้วย Tools ต่าง ๆ
 • SQLite Expressions
 • SQL Command Selecting Data
 • SQL Command Inserting, Updating and Deleting Data

3. การใช้งาน SQLite บน iOS # 2

 • การนำไฟล์ SQLite มาใส่ iOS Application
 • การเรียกใช้ SQLite บน iOS Application
 • การ Update Database Version

4. การใช้งาน Core Data # 1

 • ความรู้พื้นฐาน Core Data
 • การสร้าง Managed Object Model
 • การสร้าง Entity & Attribute

5. การใช้งาน Core Data # 2

 • การดึงข้อมูล Fetch Request
 • การกำหนดเงื่อนไขการดึงข้อมูลด้วย NSPredicate
 • การเรียงลำดับข้อมูลด้วย NSSortDescriptor

6. การใช้งาน iCloud

 • แนวคิดและหลักการของ iCloud
 • การตั้งค่า App สำหรับการใช้งาน iCloud
 • การออกแบบข้อมูล Key-Value ด้วย Dictionary บน iCloud
 • การเก็บข้อมูลและ Sync ข้อมูลบน iCloud
 • การสร้าง Folder ย่อย ใน iCloud
 • การค้นหา File และ ​Folder บน iCloud
 • การเก็บข้อมูลเอกสาร Documents บน iCloud
 • การ Sync ข้อมูล Core Data บน iCloud
 • การทดสอบและ Debug การทำงานของ iCloud
04/02/2020 10:08:54