Animation with Adobe After Effect

Animation with Adobe After Effect

หลักสูตรที่จะได้เรียนรู้เครื่องมือ และเทคนิคพิเศษต่างๆ จากโปรแกรม Adobe After Effect CS6 เพื่อใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว การจัดองค์ประกอบ ซึ่งเป็นโปรแกรมมาตรฐานและเป็นที่นิยมมากที่สุด ท่านจะได้ทดลองจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหวทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงการสร้างเทคนิคพิเศษด้วย Plug-in เสริมแบบต่าง ๆ เช่นเดียวกับภาพยนตร์ Hollywood เช่น การสร้างสายฟ้าฟาดลงบนวัตถุ , การสร้างตัวอักษรเคลื่อนที่ไปมาดั่งมีชีวิต, การใส่ลูกไฟ, พลุ, ฝน, หิมะให้ภาพยนตร์ของท่าน ตลอดจนการ Render เพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์, Video, Multimedia และบน Web site

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • ผู้เรียนหลักสูตรจะมีความเข้าใจในคำสั่งต่าง ๆ ทั้งระดับเบื้องต้นจนถึงขั้นตอนใช้งานจริงตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ และสามารถใช้ งานโปรแกรม  Adobe After Effect CS6 เพื่อการจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหวและใส่เทคนิคพิเศษให้ภาพยนตร์ รวมถึง การทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงกระบวนการจัดโครงเรื่องประกอบ Animation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้ Animation ในงานผลิตภาพยนตร์ด้วยโปรแกรม Adobe After Effect (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน)
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสื่อนำเสนอประเภทวีดีทัศน์ได้อย่างน่าสนใจ และโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้งาน และเข้าใจคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว โดยการเรียนในรูปแบบ Workshop ผ่านหนังซีรีย์ดังต่างๆ

 

 • ผู้สนใจทั่วไป
 • พนักงาน IT หรือ กลุ่มมือใหม่หัดผลิตสื่อวีดีทัศน์ (ที่ต้องการสร้างสรรค์งานในรูปแบบใหม่)
 • บุคลากร-พนักงาน (ภาครัฐ-เอกชน) ที่สนใจงานผลิตสื่อภาพยนตร์
 • Window 98-XP,PhotoShop CS3/CS4 
 • 20 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 7,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 6,750 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

วันที่ 1 เรียนรู้ภาพรวมของหลักสูตร (Overview)

 • เรียนรู้การทำงานของระบบวิดีโอ ที่ใช้กันโดยทั่วไป ตั้งแต่ระบบ DV,HDV,HD
 • เรียนรู้พื้นฐานในการทำงานภาพเคลื่อนไหว เช่น เรื่องของ ระบบ PAL-NTSC , Frame rate , Frame Size , Timecode , Timebase
 • ศึกษาตัวอย่างงานด้าน Motion Graphic และ Visual Effect
 • เรียนรู้ Interface ต่าง ๆ ของโปรแกรม ตั้งแต่เริ่มเข้าโปรแกรมในทุก ๆ ส่วนที่จำเป็นต่อการใช้งาน
 • อธิบายส่วนต่าง ๆ ของหน้าต่าง Project, Timeline และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นในการตั้งค่าใน Project และ Composition
 • การจัดการ Layer การกำหนด In-Out Point ,Trim , Duplicate, Preview และ Key frame เพื่อทำให้วัตถุต่างๆ ในภาพเคลื่อนไหว

การใช้งาน Text Animation Presets และ Basic Effect

 • เรียนรู้การใช้งาน Text Animation Presets เพื่อสร้างตัวหนังสือให้เคลื่อนไหวได้หลากหลายรูปแบบ
 • เรียนรู้การใช้งาน Effect ขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างมิติให้กับภาพ
 • เรียนรู้การใช้งาน 3D Layer เพื่อสร้างมุมมองภาพแบบ 3 มิติ
 • เรียนรู้การใช้งาน Light Layer เพื่อสร้างแสงและเงาแบบเสมือนจริงให้กับภาพ
 • เรียนรู้การใช้งาน Camera Layer เพื่อสร้างมุมมองเสมือนจริง และกำหนดการเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ
 • การใช้ Effect โดยมี key frame เป็นตัวควบคุมทำให้เกิดเทคนิคพิเศษขึ้น

แบบฝึกหัด

 • ทดลองสร้างงาน Motion Graphic “My Teaser” แบบง่ายๆขึ้นมาได้

วันที่ 2 การใช้งาน Mask , Export และ Keying

 • เรียนรู้การใช้เทคนิค Mask บังบางส่วนของภาพไว้ เพื่อให้เกิดเทคนิคภาพที่แปลกตา
 • การ Export ชิ้นงานออกไปเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น Master , Web HD และ Alpha Channel Export เพื่อนำเอาวิดีโอที่ Export ไปซ้อนบนวิดีโออื่นได้
 • การใช้เทคนิค Keying แบบต่างๆ เช่น Matte Key

แบบฝึกหัด

 • ทดลองสร้างภาพซ้อนที่เกิดจากการใช้เทคนิค Matte Key

การนำไฟล์จาก Photoshop , Illustrator มาใช้งานร่วมกัน และการใช้ Layer อื่นๆ

 • เรียนรู้การนำเอาไฟล์ Photoshop , Illustrator มาใช้งานร่วมกับ After Effect
 • การ Import ไฟล์แบบ Footage และ Composition
 • การใช้งาน Puppet Pin Tools เพื่อ Animate ตัวการ์ตูนได้ง่ายขึ้น
 • การใช้งาน Layer Null Object , Adjustment Layer

แบบฝึกหัด

 • ทดลองใช้ไฟล์จาก Photoshop , Illustrator สร้างงานง่ายๆ

วันที่ 3 การใช้งาน 3D Effect , Wiggler และ Advance Effect

 • เรียนรู้การใช้งาน Effect ที่เป็นลักษณะ 3D เพื่อสร้างเทคนิคแปลกใหม่ และเสมือนจริงให้กับภาพ
 • การใช้ Wiggler เพื่อ Random ค่าต่างๆ ให้เกิดเทคนิคที่น่าสนใจ
 • การประยุกต์ใช้งาน Effect ต่างๆ ขั้น Advance เช่น การนำเอาภาพจาก Effect หลายๆตัวมาผสมกัน เพื่อให้เกิดเป็นภาพที่แปลกใหม่

แบบฝึกหัด

 • ทดลองใช้งาน Effect ขั้น Advance เพื่อสร้างภาพให้ดูแปลกใหม่ขึ้น

การ Key Green Screen เพื่อนำภาพที่ได้ไปซ้อน , Warp Stabilizer และการใช้งาน Plugin ต่างๆ

 • เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานของ Green Screen ทั้งขั้นตอนการถ่าย , ขั้นตอนการ Keying และการนำเอาภาพไปซ้อน
 • การใช้งาน Warp Stabilizer เพื่อลดการสั่นไหวของภาพ
 • การใช้งาน Plugin ต่างๆ เช่น Trapcode Shine , 3D Stroke , Twixtor

แบบฝึกหัด

 • ศึกษาและทบทวนการใช้งานเทคนิคต่างๆและการประยุกต์
 • ทดลองสร้างผลงานง่ายๆ ขึ้นด้วยตัวเอง
 • ศึกษารูปแบบงานต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อนำไปต่อยอดการใช้งานได้

 

13/02/2020 13:53:51