การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานทางด้านกราฟิกที่บุคลากรในหลายสาขาอาชีพให้ความสนใจและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากโปรแกรม Adobe Photoshop สามารถสร้างงานด้านกราฟิกออกมาได้หลายรูปแบบ เช่น การสร้างแบบตัวอักษรลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งการตกแต่งภาพดิจิตอล เป็นต้น นอกจากนี้โปรแกรม Adobe Photoshop ยังมี Plug-in ที่ช่วยในการสร้าง Effect ต่าง ๆ ทำให้ได้ชิ้นงานที่ไม่ซ้ำกัน ทั้งยังสามารถสร้างความโดดเด่นให้แก่ชิ้นงานอีกด้วย 

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีมีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประได้อย่างมีประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • กลุ่มผู้สนใจทั่วไป
 • บุคลากรขององค์กรต่างๆ
 • นักเรียน – นักศึกษา

 

 • MS Windows XP หรือ เข้าใจการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 3,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,150 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

Adobe Photoshop

 • การใช้งานพื้นฐาน
  • จุดเด่นและความสามารถของ Photoshop
  • พื้นที่ส่วนต่าง ๆ และการเปิด-ปิดส่วนต่าง ๆ ของพื้นที่
  •  เปิด-ปิด-บันทึกไฟล์รูปภาพ
 • การเปิด-ปิด-ใช้ไกด์ & กริด & Measure
 • การใช้ Zoom Tool และพาเล็ต Navigator
 • ยกเลิก ทำซ้ำคำสั่งด้วยพาเลท History
 • การทำงานกับภาพ
  • การสร้างพื้นที่การทำงาน
  • การนำภาพเข้ามาใช้ในโปรแกรม
  • ชนิดของภาพ-ความละเอียดภาพ
  • การเพิ่มพื้นที่การทำงานให้กับภาพ
  • การตัดภาพด้วย Crop Tool
  • การปรับขนาดและความละเอียดภาพด้วยคำสั่ง Image Size
  • การบันทึกภาพเพื่อนำไปใช้กับเว็บไซด์
 • การแบ่งภาพด้วย Layer
  • ประโยชน์ของ Layer
  • เปิด-ปิดพาเล็ต Layer
  • การสร้าง Layer ใหม่
  • การคัดลอก-ลบ-เปลี่ยนชื่อ-ย้ายลำดับของ Layer
  • การกำหนดความโปร่งใสให้ Layer
  • การใช้ Layer Set
  • การผสมเลเยอร์
  • การใช้คำสั่ง Layer Styles
  • การรวม Layer
 • การใช้สี
  • รูปแบบของ Color Model
  • โหมดสีใน Photoshop และวิธีการเปลี่ยน Mode สี
  • สี Foreground & Background
  • การใช้ Color Picker
  • การใช้พาเลท Swatches
  • การใช้ Eyedropper Tool
 • การใช้เครื่องมือวาด
  • การวาดเส้นด้วย Brush & Pencil
  • การลบภาพวาดด้วย Eraser
  • การเทสีด้วย Paint Bucket
  • การสร้าง Pattern ขึ้นใหม่
  • การใช้เครื่องมือ Gradient
 • การพิมพ์ข้อความ
  • การพิมพ์ข้อความ
  • การปรับแต่งและทำงานกับตัวอักษร
  • การเพิ่ม Font ไทยลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ และวิธีการเรียกใช้
  • การแปลง Type Layer เป็นเลเยอร์ธรรมดา
 • พื้นฐานการทำงานกับเส้น Path
  • พื้นฐานการสร้างเส้น Path
  • การใช้ Custom Shape
  • การแปลง Shape Layer เป็น Layer ธรรมดา
 • การทำงานกับ Selection
  • ประโยชน์ของ Selection
  • การสร้าง Path และแปลงเป็น Selection
  • สร้าง Selection ด้วย Marquee Tools, Lasso Tools, Magic Wand
  • เลือกรูปภาพทั้งภาพ
  • สลับ Selection
  • การยกเลิก-ดัดรูปทรงปรับแต่ง-ย้าย-บันทึกเส้น Selection
  • การย้ายรูปภาพหลายรูปมาประกอบรวมกันด้วยการ Selection แล้ว Move Tool
  • การปรับขนาดภาพด้วย Free Transform
 • การปรับแต่งสีและแสงเงาของรูปภาพ
  • ปรับแสงและสีของภาพด้วย Levels, Color Balance, Brightness/Contrast, Hus/Saturation, DeSaturate
  • การปรับแต่งสีและแสงเงาของเลเยอร์ด้วย Adjustment Layer
 • Mask
  • ประโยชน์ของ Mask
  • การสร้างและใช้  Layer Mask
  • ซ่อน-แสดง-ลบ-ดัดแปลง Layer Mask
 • การ Print ภาพ

 

 

12/12/2017 16:26:53