การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานทางด้านกราฟิกที่บุคลากรในหลายสาขาอาชีพให้ความสนใจและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากโปรแกรม Adobe Photoshop สามารถสร้างงานด้านกราฟิกออกมาได้หลายรูปแบบ เช่น การสร้างแบบตัวอักษรลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งการตกแต่งภาพดิจิตอล เป็นต้น นอกจากนี้โปรแกรม Adobe Photoshop ยังมี Plug-in ที่ช่วยในการสร้าง Effect ต่าง ๆ ทำให้ได้ชิ้นงานที่ไม่ซ้ำกัน ทั้งยังสามารถสร้างความโดดเด่นให้แก่ชิ้นงานอีกด้วย 

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีมีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประได้อย่างมีประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • กลุ่มผู้สนใจทั่วไป
 • บุคลากรขององค์กรต่างๆ
 • นักเรียน – นักศึกษา

 

 • MS Windows XP หรือ เข้าใจการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 3,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,150 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

การใช้งานพื้นฐาน

 • จุดเด่นและความสามารถของ Photoshop
 • พื้นที่ส่วนต่าง ๆ และการเปิด-ปิดส่วนต่าง ๆ ของพื้นที่
 • เปิด-ปิด-บันทึกไฟล์รูปภาพ

การเปิด-ปิด-ใช้ไกด์ & กริด & Measure

การใช้ Zoom Tool และพาเล็ต Navigator

ยกเลิก ทำซ้ำคำสั่งด้วยพาเลท History

การทำงานกับภาพ

 • การสร้างพื้นที่การทำงาน
 • การนำภาพเข้ามาใช้ในโปรแกรม
 • ชนิดของภาพ-ความละเอียดภาพ
 • การเพิ่มพื้นที่การทำงานให้กับภาพ
 • การตัดภาพด้วย Crop Tool
 • การปรับขนาดและความละเอียดภาพด้วยคำสั่ง Image Size
 • การบันทึกภาพเพื่อนำไปใช้กับเว็บไซด์

การแบ่งภาพด้วย Layer

 • ประโยชน์ของ Layer
 • เปิด-ปิดพาเล็ต Layer
 • การสร้าง Layer ใหม่
 • การคัดลอก-ลบ-เปลี่ยนชื่อ-ย้ายลำดับของ Layer
 • การกำหนดความโปร่งใสให้ Layer
 • การใช้ Layer Set
 • การผสมเลเยอร์
 • การใช้คำสั่ง Layer Styles
 • การรวม Layer

การใช้สี

 • รูปแบบของ Color Model
 • โหมดสีใน Photoshop และวิธีการเปลี่ยน Mode สี
 • สี Foreground & Background
 • การใช้ Color Picker
 • การใช้พาเลท Swatches
 • การใช้ Eyedropper Tool

การใช้เครื่องมือวาด

 • การวาดเส้นด้วย Brush & Pencil
 • การลบภาพวาดด้วย Eraser
 • การเทสีด้วย Paint Bucket
 • การสร้าง Pattern ขึ้นใหม่
 • การใช้เครื่องมือ Gradient

การพิมพ์ข้อความ

 • การพิมพ์ข้อความ
 • การปรับแต่งและทำงานกับตัวอักษร
 • การเพิ่ม Font ไทยลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ และวิธีการเรียกใช้
 • การแปลง Type Layer เป็นเลเยอร์ธรรมดา

พื้นฐานการทำงานกับเส้น Path

 • พื้นฐานการสร้างเส้น Path
 • การใช้ Custom Shape
 • การแปลง Shape Layer เป็น Layer ธรรมดา

การทำงานกับ Selection

 • ประโยชน์ของ Selection
 • การสร้าง Path และแปลงเป็น Selection
 • สร้าง Selection ด้วย Marquee Tools, Lasso Tools, Magic Wand
 • เลือกรูปภาพทั้งภาพ
 • สลับ Selection
 • การยกเลิก-ดัดรูปทรงปรับแต่ง-ย้าย-บันทึกเส้น Selection
 • การย้ายรูปภาพหลายรูปมาประกอบรวมกันด้วยการ Selection แล้ว Move Tool
 • การปรับขนาดภาพด้วย Free Transform

การปรับแต่งสีและแสงเงาของรูปภาพ

 • ปรับแสงและสีของภาพด้วย Levels, Color Balance, Brightness/Contrast, Hus/Saturation, DeSaturate
 • การปรับแต่งสีและแสงเงาของเลเยอร์ด้วย Adjustment Layer

Mask

 • ประโยชน์ของ Mask
 • การสร้างและใช้  Layer Mask
 • ซ่อน-แสดง-ลบ-ดัดแปลง Layer Mask

การ Print ภาพ

13/02/2020 13:54:50