Basic HTML+CSS (คอร์สเขียนเว็บพื้นฐาน)

Basic HTML+CSS (คอร์สเขียนเว็บพื้นฐาน)

สอนการออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML และ CSS สำหรับผู้เริ่มต้น ที่ยังไม่มีความรู้มาก่อนเลย สามารถเริ่มต้นเรียนรู้ได้จากคอร์สนี้ โดยลักษณะการสอนจะเป็นการเรียนรู้ทฤษฎี ควบคู่ไปกับการฝึกปฎิบัติทำ Workshop ที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

สาขากรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
 • ยังไม่มีรอบเปิดอบรม (ลงชื่อจองไว้ได้)
 • เข้าใจมาตรฐานการเขียนเว็บเพจ
 • สร้างเว็บเพจ และกำหนดรูปแบบเว็บให้ตรงกับความต้องการได้
 • ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆของการพัฒนาสคริปต์ในเว็บเพจที่พัฒนาได้
 • รู้จักการใช้ HTML Editor ต่างๆ
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การออกแบบเว็บไซต์เริ่มต้น
 • นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา HTML และ CSS
 • ฝ่ายกราฟฟิกที่ดูแลด้านการออกแบบเว็บไซต์
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการติดตั้ง/ถอนการติดตั้ง โปรแกรมพื้นฐาน
 • มีความรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายพื้นฐาน
 • ใช้งานอินเตอร์เน็ตและระบบปฏิบัติการวินโดว์ได้
 • 12 ชั่วโมง
 • ราคาปกติ 3,500 บาท / คน
 • โปรโมชั่นลด 10% เหลือ 3,150 บาท / คน
 • ราคาเหมาจ่าย (ผู้อบรมตั้งแต่ 10 คน) ตามแต่ตกลงกัน
 • ขอใบเสนอราคา

เริ่มต้นกับ HTML และ CSS

 • แนะนำตัววิทยากร
 • การเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นในการเรียน (Dreamweaver)
 • การตั้งค่าเครื่องมือเบื้องต้น
 • พื้นฐานงานกราฟฟิกบนเว็บไซต์
 • รู้จักเทคโนโลยีการออกแบบเว็บไซต์
 • ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ออกแบบตามมาตรฐาน
 • แนวทางการออกแบบเว็บไซต์สมัยใหม่

เริ่มต้นกับ HTML

 • รู้จักโครงสร้างของภาษา HTML
 • Syntax พื้นฐานของ HTML
 • การจัดการกับข้อความและภาพบนหน้าเว็บเพจ
 • การใช้ตารางในภาษา HTML
 • การสร้างแบบฟอร์มรับข้อมูล
 • Workshop การสร้างหน้าเว็บไซต์ด้วย HTML

เริ่มต้นกับ CSS

 • แนะนำเว็บไซต์ที่ออกแบบด้วย CSS
 • Tag พื้นฐานในการเขียน CSS
 • รู้จักโครงสร้างในการเขียน CSS
 • Box Model
 • CSS กับการรูปภาพ
 • การวาง navigation menu ด้วย CSS
 • การวาง layout เว็บไซต์ด้วย CSS
 • Workshop การออกแบบเว็บไซต์ด้วย CSS

 

ตัวอย่าง WORKSHOP การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ด้วย CSS

31/01/2020 14:18:46